รุ่น เมื่อซื้อแพ็กเกจ พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
ฟรี OPPO A37F
(มูลค่า 4,990 บ.)
4G HOT DEAL
NON-STOP
399-1,899
รายละเอียด
1,500 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
ฟรี LAVA 4G VoLTE 755
(มูลค่า 2,990 บ.)
4G Max Speed
399, 488 หรือ 688
รายละเอียด
2 เดือน
ฟรี Samsung Galaxy J2
(มูลค่า 4,390 บ.)
4G HOT DEAL
NON-STOP
399-1,899
รายละเอียด
1,500 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
รุ่น
 
ฟรี OPPO A37F
(มูลค่า 4,990 บ.)
ฟรี LAVA 4G VoLTE 755
(มูลค่า 2,990 บ.)
ฟรี Samsung Galaxy J2
(มูลค่า 4,390 บ.)
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
 
4G HOT DEAL
NON-STOP
399-1,899
รายละเอียด
4G Max Speed
399, 488 หรือ 688
รายละเอียด
4G HOT DEAL
NON-STOP
399-1,899
รายละเอียด
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
1,500 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
2 เดือน
1,500 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
 • พร้อมชำระแพ็กเกจค่าบริการตามที่กำหนด และระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด และ ราคา รุ่นที่ร่วมรายการ ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รุ่นอื่นๆ และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.ais.co.th/hotdeal
รุ่น
รับส่วนลด
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
NEW
Samsung Galaxy J5 Prime
มูลค่า 7,900.-
ลด 5,910
เหลือเพียง
1,990.-
4G HOT DEAL
NON-STOP
499-1,899
รายละเอียด
2,000 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
NEW
Huawei GR5 2017
มูลค่า 8,900.-
ลด 4,000
เหลือเพียง
4,900.-
4G HOT DEAL
NON-STOP
499-1,899
รายละเอียด
1,500 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
รุ่น
 
NEW
Samsung Galaxy J5 Prime
มูลค่า 7,900.-
NEW
Huawei GR5 2017
มูลค่า 8,900.-
รับส่วนลด
 

ลด 5,910
เหลือเพียง
1,990.-

ลด 4,000
เหลือเพียง
4,900.-

เมื่อซื้อแพ็กเกจ
 
4G HOT DEAL
NON-STOP
499-1,899
รายละเอียด
4G HOT DEAL
NON-STOP
499-1,899
รายละเอียด
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
2,000 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
1,500 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
รุ่น
 
iPhone
6s
32GB
มูลค่า 22,500.-
iPhone
SE
16GB
มูลค่า 16,800.-
 
64GB
มูลค่า 18,800.-
iPhone
5s
16GB
มูลค่า 12,900.-
รับส่วนลด
 

ลด 6,500
เหลือเพียง
16,000.-

ลด 8,300
เหลือเพียง
8,500.-

ลด 7,900
เหลือเพียง
10,900.-

ลด 9,000
เหลือเพียง
3,900.-

เมื่อซื้อแพ็กเกจ
 
4G HOT DEAL
NON-STOP
599-1,899
รายละเอียด
4G HOT DEAL
NON-STOP
499-1,899
รายละเอียด
4G HOT DEAL
NON-STOP
699-1,899
รายละเอียด
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
2,000 บ.
(รับส่วนลด นาน 10 เดือน)
3,000 บ.
(รับส่วนลด นาน 10 เดือน)
รุ่น
รับส่วนลด
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
         
iPhone
6s
32GB
มูลค่า 22,500.-
ลด 6,500
เหลือเพียง
16,000.-
4G HOT DEAL
NON-STOP
599-1,899
รายละเอียด
2,000 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
iPhone
SE
16GB
มูลค่า 16,800.-
ลด 8,300
เหลือเพียง
8,500.-
4G HOT DEAL
NON-STOP
499-1,899
รายละเอียด
3,000 บ.
(รับส่วนลดนาน 10 เดือน)
64GB
มูลค่า 18,800.-
ลด 7,900
เหลือเพียง
10,900.-
iPhone
5s
16GB
มูลค่า 12,900.-
ลด 9,000
เหลือเพียง
3,900.-
4G HOT DEAL
NON-STOP
699-1,899
รายละเอียด
เปรียบเทียบรุ่น
 • พร้อมชำระแพ็กเกจค่าบริการตามที่กำหนด และระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด และ ราคา รุ่นที่ร่วมรายการ ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รุ่นอื่นๆ และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.ais.co.th/hotdeal
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนดแพ็กเกจ 399, 499, 599 และ 699 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps และแพ็กเกจ 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • รับส่วนลดนาน 6 เดือน

1. ที่ร้าน AIS Shop, Telewiz
และ AIS buddy ทั่วประเทศ
(ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่อง สามารถทำรายการได้ที่ช่องทางเหล่านี้)

2. เปลี่ยนด้วยตัวคุณเอง
ทุกที่ ทุกเวลาผ่านมือถือ

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนจาก เติมเงิน วัน-ทู-คอล! เป็นเอไอเอสรายเดือน
สิทธิ์รับเครื่องสมาร์ทโฟนฟรี หรือส่วนลดค่าเครื่อง
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสเปลี่ยนจากเติมเงินวัน-ทู-คอล! เป็นเอไอเอสรายเดือนเท่านั้น โดยลูกค้าต้องมีการใช้งานในระบบเติมเงินตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 100 บาทต่อเดือนขึ้นไป และสมัครแพ็กเกจในระบบรายเดือน พร้อมชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้าตามที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องยอมรับข้อตกลง (สัญญา) ใช้บริการต่อเนื่องในระบบรายเดือนไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับตามส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
สำหรับ เครื่อง OPPO A37F
 • ลูกค้าได้รับเครื่องโทรศัพท์ฟรี (OPPO A37F มูลค่า 4,990 บ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า 1,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระจะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ค่าบริการรายเดือน แพ็กเกจ 4G Hot Deal Non-Stop ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับเครื่อง LAVA 755
 • ลูกค้าได้รับเครื่องโทรศัพท์ฟรี (Lava 755 มูลค่า 2,990 บ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า 2 เดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระจะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ค่าบริการรายเดือน แพ็กเกจ 4G  Max Speed ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับเครื่อง Samsung J2
 • ลูกค้าได้รับเครื่องโทรศัพท์ฟรี (Samsung J2 มูลค่า 4,390 บ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า 1,500 บ. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระจะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ค่าบริการรายเดือน แพ็กเกจ 4G Hot Deal Non-Stop ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนลดเครื่อง Samsung Galaxy J5 Prime
 • รับสิทธิ์ซื้อเครื่อง Samsung Galaxy J5 Prime ในราคาพิเศษเพียง 1,990 บ. เมื่อชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า 2,000 บ.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระจะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
ส่วนลดเครื่อง Huawei GR5
 • รับสิทธิ์ซื้อเครื่อง Huawei GR5 ในราคาพิเศษเพียง 4,900 บ. เมื่อชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า 1,500 บ.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระจะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
ส่วนลด iPhone
 •  รับสิทธิ์ซื้อเครื่อง iPhone 6s, SE, 5s ในราคาพิเศษ เมื่อสมัครพร้อมใช้แพ็กเกจและชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระจะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
แพ็กเกจ 4G Hot Deal Non-Stop (เมื่อรับสิทธิ์ส่วนลดเครื่อง)
 • ระยะสัญญา 12 เดือน
 • การใช้งาน Internet จะหักสิทธิ์จากการใช้ 4G เป็นอันดับแรก
 • หลังจากใช้งาน Internet ครบตามที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 299/399/499/599/699 และ 384 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 899/1,199/1,499/1,899
 • VDO Call ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • ค่าบริการส่วนเกินค่าโทร / VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 4 บ.
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินยังไม่รวม VAT 7%
 • ดูหนังฟรี 4 เรื่อง/สัปดาห์ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.ais.co.th/playapp
 • AIS Cloud+ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/cloudplus
 • ราคาเครื่องเป็นอัตราที่รวม VAT 7% แล้ว
 • แพ็กเกจค่าบริการล่างหน้าที่ชำระ เป็นอัตราที่ไม่รวม VAT 7%
แพ็กเกจ iEntertain
 • ส่วนลดค่าบริการ รายเดือน 50% นาน 6 รอบบิล สำหรับแพ็กเกจ 399-899 บาท สำหรับลูกค้าที่มีการใช้งานในระบบเติมเงินมามากกว่า 90 วัน และสมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น ค่าบริการส่วนเกินโทรทุกเครือข่าย/VDO call นาทีละ 1.50 บาท, SMS ข้อความละ 3 บาท, และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399,499,599 และ 699 สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps. และแพ็กเกจ 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • สิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับ ดูหนัง ดูทีวี ฟังเพลง เล่นเกม ผ่านแอปพลิเคชั่น AIS Play, YouTube, Joox, HOOQ, A time, BEC-Tero Radio, Cool Fahrenheit, Headshot เท่านั้น โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ใช้งานผ่านช่องทางอื่นๆ และลิงค์ไปเวบไซด์อื่นๆ จะไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ใช้งานนี้ รวมถึงการชำระค่าบริการต่างๆบนแอปพลิเคชั่นจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแอปพลิเคชั่นนั้นๆ
 • สําหรับเกม Headshot
  • รับฟรี AK-47 Green Devils (มูลค่า 200 บ.) เมื่อสมัครแพ็กเกจ iEntertain Non-Stop ตั้งแต่ 499 บ. ขึ้นไป
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์การเล่นเกม Headshot
  • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลขสามารถรับโค้ดไอเทมจาก Headshot ได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น
  • 1 เกม ID สามารถเติมโค้เพียง 1 ครั้ง โดยจะได้รับ SMS ยืนยันการได้สิทธิ์พิเศษายใน 3 วัน หลังจากสมัครแพ็กเกจสำเร็จ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม www.ais.co.th/games/Headshot
  • แอปพลิเคชั่นรองรับระบบปฏิบัติการ android 4.0.3 ขึ้นไป และ iOS 8.0 ขึ้นไป
แพ็กเกจ 4G MAX SPEED
 • ส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 6 รอบบิลสำหรับแพ็กเกจ 588 – 1,888 บาท สำหรับลูกค้าที่มีการใช้งานในระบบเติมเงินมามากกว่า 90 วันละสมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น
 • สิทธิ์รับฟรี Multi SIM สำหรับซิมการ์ดใบแรก (ปกติ 50 บ. / ซิมการ์ด) และฟรีค่าธรรมเนียมใบแรก นาน 12 รอบบิล (ปกติ 20 บ./ซิมการ์ด/เดือน)
 • 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถมีซิมการ์ดได้สูงสุด 5 ซิม โดยมีซิมการ์ดหลัก 1 ซิม และ ซิมเสริมได้สูงสุด 4 ซิม
 • ค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ.
  • SMS ข้อความละ 3 บ.
  • MMS ข้อความละ 4 บ.
  • 4G/3G
   • คิดตามจริง โดยคิดค่าบริการ 99 บ./GB สำหรับแพ็กเกจ 588, 688 และ 888
   • คิดตามจริง โดยคิดค่าบริการ 49 บ./GB สำหรับแพ็กเกจ 1,288 และ 1,888
 • สิทธิ์ 4G จะถูกหักจากการใช้งาน Internet เป็นอันดับแรก กรณีที่ลูกค้าเครื่องและ SIM รองรับและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบ บิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์รับฟรี Multi SIM โดยรับเพิ่มฟรีซิมการ์ดใบแรก (ปกติ 50บ./ซิมการ์ด) และฟรีค่าธรรมเนียมซิมใบแรก นาน 12 รอบบิล (ปกติ 20บ./ซิมการ์ด/เดือน)
 • สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมการรับส่งข้อมูลอยู่ต่างประเทศ (Data roaming)
 • 1 หมายเลขโทรศัทพ์สามารถมีซิมการ์ดได้สูงสุด 5 ซิม โดยมีซิมการ์ดหลัก 1 ใบ และซิมเสริมได้สูงสุด 4 ซิม
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS Super WiFi สามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
ทุกแพ็กเกจข้างต้น
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สิทธิ์ Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่องและ SIM รองรับและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G และจะถูกหักจากการใช้งาน Internet เป็นอันดับแรก
 • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามการใช้งานจริงโทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ AIS Super WIFI ระบบจะส่ง WIFI Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติมwww.ais.co.th/wifi
 • ลูกค้าต้องยอมรับข้อตกลง ใช้บริการต่อเนื่อง ในระบบรายเดือนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้งานเศษของนาทีคิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง