เบอร์คู่

XXYY, XYXY, XYYX

* ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการอย่างน้อย 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และใช้มือถือที่รองรับระบบ 3G 2100 MHz
 • สิทธิ์โทรหาเลขหมายในเครือข่ายฟรีระหว่าง 22.00 น. - 17.00 น. สามารถโทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง
 • สิทธิ์การใช้งาน Internet ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • ค่าบริการส่วนเกินโทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 0.75 บ., SMS ข้อความละ 0.75 บ., MMS ข้อความละ 0.75 บ.
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สิทธิ์ใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งานบนเครือข่าย .@ AIS SUPER WiFi และ @ AISwifi
 • ระบบจะส่ง Username และ Password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • เล่นได้ไม่จำกัด นาน 6 รอบบิล
 • รายละเอียดมือถือที่รองรับและพื้นที่ให้บริการ www.ais.co.th/superwifi
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เบอร์ตอง XXX

* หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 1,099 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ และใช้มือถือที่รองรับระบบ 3G 2100 MHz
 • สิทธิ์โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายเอไอเอส ระหว่างเวลา 22.00 น. - 17.00 น.
 • สามารถโทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง
 • ค่าบริการส่วนเกินโทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 4 บ.
 • การใช้งานเศษของนาที คิดเป็น 1 นาที ต่อการโทรแต่ละครั้ง
 • สิทธิ์ใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งานบนเครือข่าย .@ AIS SUPER WiFi และ @ AISwifi
 • ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ
 • AIS SUPER WiFi เล่นได้ไม่จำกัด ถึง 31 มี.ค. 59
 • รายละเอียดมือถือที่รองรับและพื้นที่ให้บริการ www.ais.co.th/superwifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • สิทธิ์การใช้งานฟรี และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า