เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
แพ็กเกจ Net SIM
iphone-banner
รายละเอียด

ค่าบริการรายเดือน

199 บาท/เดือน

พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ

เน็ตต่อเนื่องรวม 500MB*

4G/3G ต่อเนื่อง

ความเร็วสูงสุด 500MB*

ค่าบริการรายเดือน

299 บาท/เดือน

พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ

เน็ตต่อเนื่องรวม 1.5GB* เน็ต 3G/4G รับเพิ่ม 500MB (6เดือน)

4G/3G ต่อเนื่อง

ความเร็วสูงสุด 1GB*

AIS SUPER WiFi

ไม่จำกัด

ค่าบริการรายเดือน

399 บาท/เดือน

พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ

เน็ตต่อเนื่องรวม 4GB* เน็ต 3G/4G รับเพิ่ม 2GB (6 เดือน)

4G/3G ต่อเนื่อง

ความเร็วสูงสุด 2GB*

AIS SUPER WiFi

ไม่จำกัด

ค่าบริการรายเดือน

499 บาท

พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ

เน็ตต่อเนื่องรวม 6GB* เน็ต 3G/4G รับเพิ่ม 3GB (12 เดือน)

4G/3G ต่อเนื่อง

ความเร็วสูงสุด 3GB*

AIS SUPER WiFi

ไม่จำกัด

ค่าบริการรายเดือน

699 บาท/เดือน

พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ

เน็ตต่อเนื่องรวม 10GB* เน็ต 3G/4G รับเพิ่ม 5GB (12 เดือน)

4G/3G ต่อเนื่อง

ความเร็วสูงสุด 5GB*

AIS SUPER WiFi

ไม่จำกัด

ค่าบรการรายเดือน

899 บาท/เดือน

พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ

เน็ตต่อเนื่องรวม 14GB* เน็ต 3G/4G รับเพิ่ม 6GB (12 เดือน)

4G/3G ต่อเนื่อง

ความเร็วสูงสุด 8GB*

AIS SUPER WiFi

ไม่จำกัด

ค่าบริการรายเดือน

1,099 บาท/เดือน

พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ

เน็ตต่อเนื่องรวม 22GB* เน็ต 3G/4G รับเพิ่ม 8GB (12 เดือน)

4G/3G ต่อเนื่อง

ความเร็วสูงสุด 14GB*

AIS SUPER WiFi

ไม่จำกัด
โทรศัพท์ที่รองรับ
  ERROR phone img
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 * หลังจากใช้งานอินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็ก 199 , 299 , 399 , 499 และ 699 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 128 kbps แพ็ก 899 , 1099 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 kbps
เงื่อนไขแพ็กเกจ Net SIM
 • สิทธิพิเศษ 4G/3G เพิ่ม สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนจากเติมเงิน และใช้มือถือที่รองรับระบบ 4G/3G พร้อมสมัครแพ็กเกจ Net SIM 299 , 399 , 499 , 699 , 899 หรือ 1,099 บาท โดยสิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ สำหรับแพ็กเกจ 299 และ 399 จะได้รับ 4G/3G เพิ่ม ในรอบบิลที่ 1-6 ส่วนรอบบิลที่ 7 เป็นต้นไปจำนวนการใช้งาน 4G/3G จะได้รับตามปกติ สำหรับแพ็กเกจ 499 , 699 , 899 และ 1,099 จะได้รับ 4G/3G เพิ่ม ในรอบบิลที่ 1-12 ส่วนรอบบิลที่ 13 เป็นต้นไปจำนวนการใช้งาน 4G/3G จะได้รับตามปกติ
 • อัตราค่าบริการ สำหรับลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่ายคิดตามการใช้งานจริง โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 6 บ. 
 • กรณีใช้งานเน็ตในแพ็กเกจไม่หมด ไม่สามารถยกยอดเน็ตคงเหลือสะสมไปยังรอบบิล หรือ เดือนถัดไปได้
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครหรือเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลักสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน
 • สิทธิใช้งาน WiFi 1 user ต่อ 1 acoount และสามารถใช้งานบนเครือข่าย ระบบจะส่งusername และ password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/wifi
 • สำหรับลูกค้ารายเดือนที่สมัครรายการส่งเสริมการขายระหว่างรอบบิล จะได้รับสิทธิ์การใช้งานและ ค่าบริการเหมาจ่ายเฉลี่ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริง ถึง ณ วันสิ้นรอบ และ กรณียกเลิกบริการส่งเสริมการขายระหว่างรอบ ยังคงได้รับสิทธิ์และชำระค่าบริการเหมาจ่ายเต็มจำนวนตามปกติ
 • แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการและเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ให้บริการโดย AWN | Terms and Conditions เอไอเอส รายเดือน