แพ็กเสริม เหมา เหมา
แพ็กเสริม เหมา เหมา โซเชียล
Internet
ค่าบริการ
ใช้ได้นาน
วิธีสมัคร
200 MB
ความเร็วสูงสุดที่ 384 Kbps

14 บาท

1 วัน

*777*33#

300 MB
ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

15 บาท

1 วัน

*777*210#

1 GB
ความเร็วสูงสุดที่ 384 Kbps

69 บาท

7 วัน

*777*731#

1.5 GB
ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

79 บาท

7 วัน

*777*740#

ไม่จำกัด
ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

89 บาท

7 วัน

*777*7009#

ไม่จำกัด
ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

168 บาท

15 วัน

*777*7099#

*หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.

เงื่อนไข

 1. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งาน ภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 2. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้เกินวันสิ้นสุดแพ็กเกจได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 3. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเสริม เหมา เหมา นาที
โทรทุกเครือข่าย
ค่าบริการ
ใช้ได้นาน
วิธีสมัคร

18 นาที

9 บาท

1 วัน

*777*8#

30 นาที

20 บาท

2 วัน

*777*420#

60 นาที

39 บาท

5 วัน

*777*421#

120 นาที

75 บาท

10 วัน

*777*422#

240 นาที

150 บาท

20 วัน

*777*423#

480 นาที

300 บาท

30 วัน

*777*424#

เงื่อนไข

 1. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งาน ภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 2. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้เกินวันสิ้นสุดแพ็กเกจได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 3. เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 4. อัตราส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่
 5. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเสริม เหมา เหมา ดับเบิ้ลเน็ต
Internet
ค่าบริการ
ใช้ได้นาน
วิธีสมัคร

100 MB

9 บาท

1 วัน

*777*70#

200 MB

15 บาท

1 วัน

*777*71#

320 MB*

49 บาท

1 วัน

*777*1#

400 MB

59 บาท

7 วัน

*777*73#

600 MB

79 บาท

7 วัน

*777*745#

1 GB

99 บาท

7 วัน

*777*746#

2 GB*

249 บาท

7 วัน

*777*74#

2 GB

239 บาท

30 วัน

*777*75#

8 GB*

799 บาท

30 วัน

*777*76#

*หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.

เงื่อนไข

 1. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งาน ภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 2. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้เกินวันสิ้นสุดแพ็กเกจได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 3. อัตราส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่
 4. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเสริม เหมา เหมา คอมโบ
Internet
โทร
ค่าบริการ
SMS
MMS
ใช้ได้นาน
วิธีการสมัคร
ค่าโทรส่วนเกิน(บาท/นาที)

ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดที่
384 Kbps

โทรฟรีเบอร์ AIS ช่วงเวลา 05.00 – 17.00 น.

19 บาท

10

5

1 วัน

*777*35#

0.99

Internet
โทร
ค่าบริการ
ใช้ได้นาน
วิธีสมัคร
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)

15 MB

ทุกเครือข่าย 15 นาที

15 บาท

1 วัน

*777*32#

-

ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

โทรฟรีเบอร์ AIS
ตลอด 24 ชม.

29 บาท

1 วัน

*777*7000#

1

320 MB*

โทรฟรีเบอร์ AIS
23.00 – 17.00 น.

55 บาท

1 วัน

*777*340#

1

*หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.

เงื่อนไข

 1. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งาน ภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 2. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้เกินวันสิ้นสุดแพ็กเกจได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 3. สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส โทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชม.
 4. เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 5. อัตราส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่
 6. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเสริม เหมา เหมา รายวัน
โทร
ค่าบริการ
ใช้ได้นาน
วิธีสมัคร
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)
โทรฟรีเบอร์ AIS
00.00 – 11.00 น.

5 บาท

1 วัน

*777*425#

1

รับส่วนลดค่าโทรส่วนเกิน
จากแพ็กเกจหลัก 50%

8 บาท

1 วัน

*777*439#

-

โทรฟรีเบอร์ AIS
21.00 – 16.00 น.

9 บาท

1 วัน

*777*426#

1

โทรฟรีเบอร์ AIS
22.00 – 17.00 น.

9 บาท

1 วัน

*777*427#

1

โทรฟรีเบอร์ AIS
23.00 – 18.00 น.

9 บาท

1 วัน

*777*428#

1

โทรฟรีเบอร์ AIS
ตลอด 24 ชั่วโมง

19 บาท

1 วัน

*777*233#

1

โทรฟรีทุกเครือข่าย
05.00 - 17.00 น.

19 บาท

1 วัน

*777*231#

0.75

โทรฟรีเบอร์ AIS
17.00 - 22.00 น.

29 บาท

1 วัน

*777*440#

1

โทร 1 เบอร์คนพิเศษ AIS
นาทีละ 0.02 บาท

9 บาท

1 วัน

*777*300# เบอร์คนพิเศษ#

-

เงื่อนไข

 1. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งาน ภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 2. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้เกินวันสิ้นสุดแพ็กเกจได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 3. สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส โทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชม.
 4. ไม่สามารถสมัครแพ็กเสริมเหมา เหมา 1 วันซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกันได้
 5. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า