แพ็กเกจ 4G iSecond
ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G/3G SMS MMS WiFi ไม่จำกัด
4G/3G 4G 4G/3G รวม
500 100 8 GB 3 GB 11 GB 50 10
700 150 16 GB 6 GB 22 GB 75 25
900 200 24 GB 9 GB 33 GB 100 50
1300 300 40 GB 15 GB 55 GB 150 75
เงื่อนไขแพ็กเกจ
แพ็กเกจ 4G iSecond Non-stop Plus
ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G/3G ต่อเนื่อง
(ความเร็วต่อเนื่อง)
SMS MMS WiFi ไม่จำกัด
300 80 750 MB* 60 40
400 100 1.5 GB* 90 60
600 200 2.5 GB* 180 120
800 300 4.5 GB* 240 160
1000 400 7 GB* 300 200

*หลังจากใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 300,400,600 และ 800 สามารถเล่น 4G/3G ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps. และแพ็กเกจ 1000 สามารถเล่น 4G/3G ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384 Kbps.
เงื่อนไขแพ็กเกจ
แพ็กเกจ 4G iSecond Plus
ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G/3G SMS MMS WiFi ไม่จำกัด
300 80 1.5 GB 60 40
400 100 3 GB 90 60
600 200 5 GB 180 120
800 300 7 GB 240 160
1000 400 9 GB 500 360
เงื่อนไขแพ็กเกจ