ดูทีวี หนัง ซีรีส์ การ์ตูน และข่าว จากช่องดังระดับโลก เช่น Cinemax,Red by HBO, FOX,Warner,Nick jr. และอีกมากมาย พร้อมเลือกดูหนังดีซีรีส์ดังย้อนหลังได้ไม่อั้น

พร้อมทีวีสดกว่่า 100 ช่อง   
สมัครแพ็กเกจ
เงื่อนไข
เงื่อนไขบริการ
 • สำหรับแพ็กเกจ Gold Full HD และ แพ็กเกจ Platinum Full HD สำหรับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ที่เปิดใช้บริการกล่อง AIS PLAYBOX เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้บริการกล่อง AIS PLAYBOX เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกและเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หากพบทางบริษัทจะดำเนินคดีตาม กฎหมายทันที
 • อัตราค่าบริการรายเดือนที่กำหนด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/playbox
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูทีวี หนัง ซีรีส์ การ์ตูน กีฬา และข่าว จากช่องดังระดับโลก เช่น HBO, FOX,Warner,Nick jr.,Fight Sports และอีกมากมาย พร้อมเลือกดูหนัง ดีซีรีส์ดังย้อนหลังได้ไม่อั้น
พิเศษดูหนังย้อนหลังกับ ที่แรก และที่เดียวในประเทศไทย

พร้อมทีวีสดกว่่า 100 ช่อง   
สมัครแพ็กเกจ
เงื่อนไข
เงื่อนไขบริการ
 • สำหรับแพ็กเกจ Gold Full HD และ แพ็กเกจ Platinum Full HD สำหรับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ที่เปิดใช้บริการกล่อง AIS PLAYBOX เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้บริการกล่อง AIS PLAYBOX เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกและเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หากพบทางบริษัทจะดำเนินคดีตาม กฎหมายทันที
 • อัตราค่าบริการรายเดือนที่กำหนด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/playbox
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Highlight Contents

ตารางออกอากาศ