เลือกจำนวนวัน
1
วัน
7
วัน
 • เน็ต 500MB
  ความเร็ว 384 kbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-17.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  พิเศษ ฟรี 10 SMS และ 5 MMS
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 0.99 บ./นาที

  ราคา 22 บาท

  กด
  *777*7345*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 500MB
  ความเร็ว 384 kbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-18.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  พิเศษ ฟรี 10 SMS และ 5 MMS
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 0.99 บ./นาที

  ราคา 23 บาท

  กด
  *777*7347*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 500MB
  ความเร็ว 512 kbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-17.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 1 บ./นาที

  ราคา 27 บาท

  กด
  *777*7330*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 500MB
  ความเร็ว 512 kbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-18.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 1 บ./นาที

  ราคา 28 บาท

  กด
  *777*7331*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 500MB
  ความเร็ว 384 kbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  1 บ./นาที

  ราคา 27 บาท

  กด
  *777*7332*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 500MB
  ความเร็ว 512 kbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  1 บ./นาที

  ราคา 32 บาท

  กด
  *777*7333*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 1GB
  ความเร็ว 4 Mbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-17.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 1 บ./นาที

  ราคา 37 บาท

  กด
  *777*7338*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 1GB
  ความเร็ว 4 Mbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  1 บ./นาที

  ราคา 42 บาท

  กด
  *777*7339*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 2.5GB
  ความเร็ว 1 Mbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  0.99 บ./นาที

  ราคา 129 บาท

  กด
  *777*7241*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ต 7GB
  ความเร็ว 4 Mbps
  จากนั้นใช้ต่อเนื่องเร็ว 128 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  0.99 บ./นาที

  ราคา 229 บาท

  กด
  *777*7242*123456#

  สมัครเลย