ค่าบริการ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อินเทอร์เน็ต สมัครแพ็กเสริม
99 บาท

ใช้ได้ 5 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777029123456#

7777029197997#
79 บาท

ใช้ได้ 3 วัน

เน็ตเต็มสปีด
3 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777038123456#

7777038197997#
49 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
6 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777169123456#

7777169197997#
35 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777166123456#

7777166197997#
650 บาท

ใช้ได้ 30 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777159123456#

7777159197997#
330 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 10 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777388123456#

7777388197997#
270 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777210123456#

7777210197997#
55 บาท

ใช้ได้ 3 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 1 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777096123456#

7777096197997#
55 บาท

ใช้ได้ 2 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777384123456#

7777384197997#
55 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 10 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777386123456#

7777386197997#
17 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 384kbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777095123456#

7777095197997#