ค่าบริการ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อินเทอร์เน็ต สมัครแพ็กเสริม
550 บาท

ใช้ได้ 30 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777211197997#

500 บาท

ใช้ได้ 30 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777159197997#

300 บาท

ใช้ได้ 30 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 1 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777153197997#

189 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777210197997#

150 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777154197997#

100 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 1 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777003197997#

34 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777209197997#

29 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777149197997#