ค่าบริการ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อินเทอร์เน็ต สมัครแพ็กเสริม
150 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตเต็มสปีด
15 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777128123456#

7777128197997#
99 บาท

ใช้ได้ 5 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777029123456#

7777029197997#
79 บาท

ใช้ได้ 3 วัน

เน็ตเต็มสปีด
3 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777038123456#

7777038197997#
49 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
6 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777169123456#

7777169197997#
35 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777166123456#

7777166197997#
189 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777210123456#

7777210197997#
150 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777154123456#

7777154197997#
100 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 1 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777003123456#

7777003197997#
34 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777209123456#

7777209197997#
29 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777149123456#

7777149197997#