โปรโมชัน OPPO Find X2 series 5G

บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชัน
รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตซิตี้แบงค์

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเรดดี้เครดิต

ผ่อน 10, 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (สิ้นสุด 31 มี.ค.63)

บัตร Speedy cash (ไทยพาณิชย์)

ผ่อน 10, 18 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

ผ่อน 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : เครดิตเงินคืน (ลงทะเบียน SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท
(ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW)


ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี (ยกเว้นบัตรยูโอบี โยโล่ แพลตินัม)
รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 24% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก
(สิ้นสุด 31 มี.ค.63)

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

ผ่อน 24 เดือน

เครดิตเงินคืน (ลงทะเบียน SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาทบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

ผ่อน 10 เดือน

แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท

บัตรเครดิต First Choice

ผ่อน 10,15 เดือน

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 800 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท

บัตรเครดิตกรุงไทย

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตร Flash card เดือน

ผ่อน 10, 15, 20, 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)

สำคัญ ตรวจสอบการให้บริการบัตรเครดิตแต่ละสาขา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>