AIS Hot Deal เครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ พร้อมแพ็กเกจ

 • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 - 7,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยค่าบริการล่วงหน้าจะแบ่งคืนนาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

เงื่อนไขรับฟรี สิทธิ์ PLAY MOVIES ดูหนัง/ทีวี ซีรีส์ดัง ผ่านแอป AIS PLAY แบบไม่คิดค่าเน็ต

 • รับสิทธิ์ดู HBO (PLAY MOVIES) พร้อมเน็ตไม่จำกัดฟรี 6 เดือน
 • รอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX
 • หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หลังรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการแพ็กเกจเสริม PLAY MOVIES เดือนละ 199 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์จากแอปพลิเคชัน/บริการที่กำหนดครั้งแรกเท่านั้น โดยเมื่อยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้ว สิทธิ์ใช้งานฟรีจะสิ้นสุดลงทันที ไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สิทธิ์เล่นเน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งาน AIS PLAY จะได้รับอัตโนมัติหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/aisplay