เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
เติมเงิน AIS Top Up
1. บริการ AIS Top Up ที่ให้คุณสามารถเติมเงินให้กับหมายเลข AIS One-2-Call! ได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลา
- ใช้บริการได้ทันทีไม่ต้องสมัคร
- กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการทุกเดือนโดยไม่ต้องทำรายการเองทุกครั้ง
- จำนวนเงินที่เติมได้ : 20, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 และ 500 บาท
วิธีการเติมเงินผ่าน AIS Top up
- เพียงกด *292* หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก*จำนวนเงิน# โทรออก
2. บริการสำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่ต้องการเติมเงินให้กับเบอร์ AIS One-2-Call! ทุกเดือน
- ต้องสมัครบริการพร้อมกับเลือกว่าจะให้เติมเงินเข้าวันใด มี 2 วันให้เลือกคือทุกวันที่ 1 หรือวันที่ 16
- จำนวนเงินที่เติมได้ : 20 ,40,50, 100,150, 200,250, 300,350, 400 ,450 และ 500 บาท
- ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน 1 หมายเลข สามารถเติมเงินให้เบอร์ One-2-Call ได้สูงสุด 20 เลขหมาย
- เติมให้ 1 ครั้ง / เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • โดยยอดเงินที่เติม จะถูกเรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งค่าบริการหลังจากเติมเงินสำเร็จ
 • ต่อรอบบิลเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • วิธีตรวจสอบวงเงินคงเหลือที่จะเติมเงิน โดยกด *292# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
 • ค่าธรรมเนียมการทำรายการ
- ครั้งละ 2 บาท (ไม่รวม vat7%)
เงื่อนไข :
AIS รายเดือน (เบอร์ต้นทางที่เติมเงินให้)
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2. หมายเลขเปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
One2Call (เบอร์ปลายทางรับการเติมเงิน)
1. ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. สถานะเบอร์ทุกสถานะ ยกเว้น idle หรือ Terminate
3. ต้องไม่เกิน Maximum Balance กรณีเกินจะได้รับ SMS แจ้ง
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เติมเงิน AIS Top Up
1. บริการ AIS Top Up ที่ให้คุณสามารถเติมเงินให้กับหมายเลข AIS One-2-Call! ได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลา
- ใช้บริการได้ทันทีไม่ต้องสมัคร
- กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการทุกเดือนโดยไม่ต้องทำรายการเองทุกครั้ง
- จำนวนเงินที่เติมได้ : 20, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 และ 500 บาท
วิธีการเติมเงินผ่าน AIS Top up
- เพียงกด *292* หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก*จำนวนเงิน# โทรออก
2. บริการสำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่ต้องการเติมเงินให้กับเบอร์ AIS One-2-Call! ทุกเดือน
- ต้องสมัครบริการพร้อมกับเลือกว่าจะให้เติมเงินเข้าวันใด มี 2 วันให้เลือกคือทุกวันที่ 1 หรือวันที่ 16
- จำนวนเงินที่เติมได้ : 20 ,40,50, 100,150, 200,250, 300,350, 400 ,450 และ 500 บาท
- ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน 1 หมายเลข สามารถเติมเงินให้เบอร์ One-2-Call ได้สูงสุด 20 เลขหมาย
- เติมให้ 1 ครั้ง / เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • โดยยอดเงินที่เติม จะถูกเรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งค่าบริการหลังจากเติมเงินสำเร็จ
 • ต่อรอบบิลเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • วิธีตรวจสอบวงเงินคงเหลือที่จะเติมเงิน โดยกด *292# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
 • ค่าธรรมเนียมการทำรายการ
- ครั้งละ 2 บาท (ไม่รวม vat7%)
เงื่อนไข :
AIS รายเดือน (เบอร์ต้นทางที่เติมเงินให้)
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2. หมายเลขเปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
One2Call (เบอร์ปลายทางรับการเติมเงิน)
1. ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. สถานะเบอร์ทุกสถานะ ยกเว้น idle หรือ Terminate
3. ต้องไม่เกิน Maximum Balance กรณีเกินจะได้รับ SMS แจ้ง
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
1. บริการ AIS Top Up ที่ให้คุณสามารถเติมเงินให้กับหมายเลข AIS One-2-Call! ได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลา
 • ใช้บริการได้ทันทีไม่ต้องสมัคร
 • กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการทุกเดือนโดยไม่ต้องทำรายการเองทุกครั้ง
 • จำนวนเงินที่เติมได้ : 20, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 และ 500 บาท
วิธีการเติมเงินผ่าน AIS Top up
เพียงกด *292*หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก*จำนวนเงิน# โทรออก
2. บริการสำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่ต้องการเติมเงินให้กับเบอร์ AIS One-2-Call! ทุกเดือน
 • ต้องสมัครบริการพร้อมกับเลือกว่าจะให้เติมเงินเข้าวันใด มี 2 วันให้เลือกคือทุกวันที่ 1 หรือวันที่ 16
 • จำนวนเงินที่เติมได้ : 20 ,40,50, 100,150, 200,250, 300,350, 400 ,450 และ 500 บาท
 • ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน 1 หมายเลข สามารถเติมเงินให้เบอร์ One-2-Call ได้สูงสุด 20 เลขหมาย
 • เติมให้ 1 ครั้ง / เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • โดยยอดเงินที่เติม จะถูกเรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งค่าบริการหลังจากเติมเงินสำเร็จ
 • ต่อรอบบิลเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • วิธีตรวจสอบวงเงินคงเหลือที่จะเติมเงิน โดยกด *292# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
 • ค่าธรรมเนียมการทำรายการ
 • - ครั้งละ 2 บาท (ไม่รวม vat7%)
เงื่อนไข :
AIS รายเดือน (เบอร์ต้นทางที่เติมเงินให้)
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2. หมายเลขเปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
One2Call(เบอร์ปลายทางรับการเติมเงิน)
1. ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. สถานะเบอร์ทุกสถานะ ยกเว้น idle หรือ Terminate
3. ต้องไม่เกิน Maximum Balance กรณีเกินจะได้รับ SMS แจ้ง