เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
เติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
บริการเติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคาร คือ
- บริการเติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยท่านต้องสมัครใช้บริการ Phone Banking ของแต่ละธนาคารก่อน จึงจะสามารถเติมเงินได้ตามต้องการ
เติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงไทย
หมายเหตุ
1. ลูกค้าที่จะใช้บริการ กรุณาสมัครใช้บริการ Phone Banking ของแต่ละธนาคารก่อนเติมเงิน
2. สามารถเลือกเติมเงินอัตราใหม่ ในราคา 200,250,300,350,400 และ 450 บาท ได้เพิ่มเติม
3. สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม
  • ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ กรุณาติดต่อธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น
  • ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงิน กรุณาติดต่อ AIS CALL CENTER 1175
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
บริการเติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคาร คือ
- บริการเติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยท่านต้องสมัครใช้บริการ Phone Banking ของแต่ละธนาคารก่อน จึงจะสามารถเติมเงินได้ตามต้องการ
เติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงไทย
หมายเหตุ
1. ลูกค้าที่จะใช้บริการ กรุณาสมัครใช้บริการ Phone Banking ของแต่ละธนาคารก่อนเติมเงิน
2. สามารถเลือกเติมเงินอัตราใหม่ ในราคา 200,250,300,350,400 และ 450 บาท ได้เพิ่มเติม
3. สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม
  • ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ กรุณาติดต่อธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น
  • ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงิน กรุณาติดต่อ AIS CALL CENTER 1175
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
บริการเติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคาร คือ
บริการเติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยท่านต้องสมัครใช้บริการ Phone Banking ของแต่ละธนาคารก่อน จึงจะสามารถเติมเงินได้ตามต้องการ
เติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงไทย

หมายเหตุ
1. ลูกค้าที่จะใช้บริการ กรุณาสมัครใช้บริการ Phone Banking ของแต่ละธนาคารก่อนเติมเงิน
2. สามารถเลือกเติมเงินอัตราใหม่ ในราคา 200,250,300,350,400 และ 450 บาท ได้เพิ่มเติม
3. สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม
  • ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ กรุณาติดต่อธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น
  • ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงิน กรุณาติดต่อ AIS CALL CENTER 1175