เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เติมเงินผ่านสลิปรหัสเติมเงิน
วิธีการเติมเงิน
เติมเงินผ่าน Fast Refill
กด * 120 * รหัสบัตร 16 หลัก #
เติมเงินผ่าน IVR
1. ขูดรหัสบัตร
2. กด *120    ไม่เสียค่าบริการ
3. กดรหัสบัตร หลังได้ยินเสียงตอบรับจากระบบ
ข้อควรระวัง
กดรหัสผิดเกิน 12 ครั้ง หมายเลขของคุณจะถูกระงับการใช้งาน
กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175
ราคา : 50, 100, 300, 500 และ 1,000 บาท
จำหน่ายที่
* ราคา 500 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น และเทสโก้โลตัส
* ราคา 1,000 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น เท่านั้นนะจ๊ะ
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เติมเงินผ่านสลิปรหัสเติมเงิน
วิธีการเติมเงิน
เติมเงินผ่าน Fast Refill
กด * 120 * รหัสบัตร 16 หลัก #
เติมเงินผ่าน IVR
1. ขูดรหัสบัตร
2. กด *120    ไม่เสียค่าบริการ
3. กดรหัสบัตร หลังได้ยินเสียงตอบรับจากระบบ
ข้อควรระวัง
กดรหัสผิดเกิน 12 ครั้ง หมายเลขของคุณจะถูกระงับการใช้งาน
กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175
ราคา : 50, 100, 300, 500 และ 1,000 บาท
จำหน่ายที่
* ราคา 500 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น และเทสโก้โลตัส
* ราคา 1,000 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น เท่านั้นนะจ๊ะ
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
วิธีการเติมเงิน
เติมเงินผ่าน Fast Refill
กด * 120 * รหัสบัตร 16 หลัก #
call
เติมเงินผ่าน IVR
  1. ขูดรหัสบัตร
  2. กด *120
    call
    ไม่เสียค่าบริการ
  3. กดรหัสบัตร หลังได้ยินเสียงตอบรับจากระบบ
ข้อควรระวัง
กดรหัสผิดเกิน 12 ครั้ง หมายเลขของคุณจะถูกระงับ
การใช้งานกรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175
ราคา : 50, 100, 300, 500 และ 1,000 บาท จำหน่ายที่
กดรหัสผิดเกิน 12 ครั้ง หมายเลขของคุณจะถูกระงับ
การใช้งานกรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175
* ราคา 500 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น และเทศโก้โลตัส
* ราคา 1,000 บาท หาซื้อได้ที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น เท่านั้นนะจ๊ะ