เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
เติมเงินผ่าน KIOSK Payment
เป็นตู้เติมเงิน prepaid ซึ่งลูกค้าทำการชำระเงินต่างๆ ด้วยตนเอง
วิธีการเติมเงิน โทรศัพท์มือถือในระบบ One-2-Call! ขั้นตอนการทำรายการ

1. เลือกภาษาในการทำรายการ ภาษาไทย หรือ English

2. เลือก One-2-Call!

3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม

4. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเติม

5. ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน กด ตกลง

6. หยอดเหรียญ / สอดธนบัตร ** เมื่อหยอดเงินครบตามจำนวนระบบจะไปยังหน้าดำเนินการระบบอยู่

7. ทำรายการสำเร็จ รอรับใบยืนยันการทำรายการ

หมายเหตุ : - กรณีทำรายการไม่สำเร็จให้ทำรายการซ้ำอีกครั้งระบบจะเก็บจำนวนที่หยอดไปแล้วให้ตามเบอร์โทรลูกค้า

- อัตราเติมเงินระบบ One-2-Call! ราคา 10, 20, 30, 40, 50,60, 100, 200, 300, 500, 800, 1500

- การชำระค่าบริการโดยชำระด้วยธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000 บาท และเหรียญ 1,2,5,10 บาท

- สถานที่ AIS Shop ทุกสาขา

เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เติมเงินผ่าน KIOSK Payment
เป็นตู้เติมเงิน prepaid ซึ่งลูกค้าทำการชำระเงินต่างๆ ด้วยตนเอง
วิธีการเติมเงิน โทรศัพท์มือถือในระบบ One-2-Call! ขั้นตอนการทำรายการ

1. เลือกภาษาในการทำรายการ ภาษาไทย หรือ English

2. เลือก One-2-Call!

3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม

4. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเติม

5. ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน กด ตกลง

6. หยอดเหรียญ / สอดธนบัตร ** เมื่อหยอดเงินครบตามจำนวนระบบจะไปยังหน้าดำเนินการระบบอยู่

7. ทำรายการสำเร็จ รอรับใบยืนยันการทำรายการ

หมายเหตุ

- กรณีทำรายการไม่สำเร็จให้ทำรายการซ้ำอีกครั้งระบบจะเก็บจำนวนที่หยอดไปแล้วให้ตามเบอร์โทรลูกค้า

- อัตราเติมเงินระบบ One-2-Call! ราคา 10, 20, 30, 40, 50,60, 100, 200, 300, 500, 800, 1500

- การชำระค่าบริการโดยชำระด้วยธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000 บาท และเหรียญ 1,2,5,10 บาท

- สถานที่ AIS Shop ทุกสาขา

เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เป็นตู้เติมเงิน prepaid ซึ่งลูกค้าทำการชำระเงินต่างๆ ด้วยตนเอง
วิธีการเติมเงิน โทรศัพท์มือถือในระบบ One-2-Call! ขั้นตอนการทำรายการ

1. เลือกภาษาในการทำรายการ ภาษาไทย หรือ English

2. เลือก One-2-Call!

3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม

4. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเติม

5. ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน กด ตกลง

6. หยอดเหรียญ / สอดธนบัตร ** เมื่อหยอดเงินครบตามจำนวนระบบจะไปยังหน้าดำเนินการระบบอยู่

7. ทำรายการสำเร็จ รอรับใบยืนยันการทำรายการ


หมายเหตุ

1. กรณีทำรายการไม่สำเร็จให้ทำรายการซ้ำอีกครั้งระบบจะเก็บจำนวนที่หยอดไปแล้วให้ตามเบอร์โทรลูกค้า

2. อัตราเติมเงินระบบ One-2-Call! ราคา 10, 20, 30, 40, 50,60, 100, 200, 300, 500, 800, 1500

3. การชำระค่าบริการโดยชำระด้วยธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000 บาท และเหรียญ 1,2,5,10 บาท

4. สถานที่ AIS Shop ทุกสาขา