เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
เติมเงินอัตโนมัติ ผ่านบัตรเครดิต/บัญชีธนาคาร
เติมเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต ต่อเวลาให้เบอร์ วัน-ทู-คอล! ของคุณ หรือคนที่รัก ได้ง่าย สบาย ทุกเดือน
AUTO TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท) หมดปัญหาคุยสะดุด เงินหมดกลางคัน
 • ระบบจะดำเนินการเติมเงินให้อัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือของคุณต่ำกว่า 50 บาท ในจำนวนที่คุณเลือกไว้ตอนสมัครใช้บริการ
 • จำนวนเงินที่คุณสามารถเลือกเติมได้ 100 บาท / 200 บาท / 300 บาท โดยคุณสามารถเลือกได้ครั้งเดียวตอนสมัคร และสามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง
 • เช่น ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝาก โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม 100 บาท เมื่อใช้งานโทรศัพท์จนยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท ระบบจะดำเนินการเติมเงินจำนวน 100 บาทให้อัตโนมัติ โดยตัดจากบัญชีเงินฝากที่ผูกบัญชีไว้
MONTHLY TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน) หมดห่วงเรื่องการเติมเงิน แถมควบคุมค่าใช้จ่ายได้
 • ใหม่!! เติมเงินราคา 700 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสำหรับ Blackberry Package
 • ระบบเติมเงินให้อัตโนมัติทุกเดือน ตามจำนวนเงิน (300 บ. หรือ 700 บ. ต่อเดือน) และช่วงเวลาที่คุณได้แจ้งไว้ตอนสมัครบริการ (วันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 1 - 28 ของเดือน) โดยตัดจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ผูกบัญชีไว้
 • เช่น ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝาก โดยระบุจำนวนเงิน 700 บาท และช่วงเวลาให้เติมเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเติมเงินจำนวน 700 บาทให้โดยอัตโนมัติทุกวันที่ 10 ของเดือน (คุณไม่ต้องกดทำรายการใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ในช่วงเวลาเติมเงินที่ระบุไว้ ระบบจะดำเนินการเติมเงินระหว่างเวลา 8.00 - 10.00 น. (กรณีใช้บริการกล่าวเพื่อรองรับ BlackBerry Package ควรเลือกช่วงเวลาเติมเงินก่อนรอบที่ท่านสมัคร BlackBerry Package เอาไว้ เช่น สมัคร BlackBerry Package ตอน 08.00 น. ในวันที่ 10 ควรสมัครบริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน โดยเลือกช่วงเวลาเติมเงินเป็นวันที่ 9)
FREEDOM TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติด้วยมือถือคุณเอง) สะดวกกับการเติมเงินด้วยตัวคุณเอง ทุกที่ ทุกเวลา
 • บริการเติมเงินที่ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงินจากมือถือตัวเองโดยกด ผ่าน *124 โทรออก รายการดังกล่าวจะหักเงินบัญชีที่ลูกค้าได้ผูกเอาไว้
 • ลูกค้าสามารถกดเติมเงินด้วยวิธีดังกล่าวเมื่อไหร่ก็ได้ โดยระบบจะเติมเงินให้ทันที
 • เมื่อกดเข้าไปเติมเงินที่ *124 โทรออก ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินในแต่ละครั้งได้ (แต่ละครั้งเลือกไม่เท่ากันก็ได้)
สามารถเลือกหักจากบัญชี
 • บัตรวีซ่า
 • บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส
เอกสารการสมัคร
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า และด้านหลัง)
2. สำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า และด้านหลัง)
3. ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตตัวจริง ย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบิล
4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตวีซ่า (ระบุอยู่ในใบสมัคร)
ขั้นตอนการสมัคร
1. รับใบสมัครได้ที่เอไอเอสช็อปทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
2. กรอก แบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ได้ที่สำนักงานบริการ เอไอเอส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายปฎิบัติการเติมเงินอัตโนมัติ วัน-ทู-คอล! บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ. 252 ปณจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารและส่ง SMS แจ้งยืนยันการอนุมัติการเปิดใช้บริการให้คุณทราบ พร้อมจดหมายแจ้ง รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ในบริการ Freedom Top Up ผ่านไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต / บัญชีธนาคารของลูกค้า รวมระยะเวลาตั้งแต่สมัครใช้บริการจนถึงวันสามารถใช้บริการได้ประมาณ 15 วัน
หมายเหตุ
กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยสมัครบริการ Monthly Top Up / Freedom Top Up อยู่แล้ว) ประสงค์สมัครบริการเพิ่มเติม สามารถกรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนสมัครบริการใหม่ได้ตามปกติ
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เติมเงินอัตโนมัติ ผ่านบัตรเครดิต/บัญชีธนาคาร
เติมเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต ต่อเวลาให้เบอร์ วัน-ทู-คอล! ของคุณ หรือคนที่รัก ได้ง่าย สบาย ทุกเดือน

AUTO TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท) หมดปัญหาคุยสะดุด เงินหมดกลางคัน
 • ระบบจะดำเนินการเติมเงินให้อัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือของคุณต่ำกว่า 50 บาท ในจำนวนที่คุณเลือกไว้ตอนสมัครใช้บริการ
 • จำนวนเงินที่คุณสามารถเลือกเติมได้ 100 บาท / 200 บาท / 300 บาท โดยคุณสามารถเลือกได้ครั้งเดียวตอนสมัคร และสามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง
 • เช่น ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝาก โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม 100 บาท เมื่อใช้งานโทรศัพท์จนยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท ระบบจะดำเนินการเติมเงินจำนวน 100 บาทให้อัตโนมัติ โดยตัดจากบัญชีเงินฝากที่ผูกบัญชีไว้
MONTHLY TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน) หมดห่วงเรื่องการเติมเงิน แถมควบคุมค่าใช้จ่ายได้
 • ใหม่!! เติมเงินราคา 700 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสำหรับ Blackberry Package
 • ระบบเติมเงินให้อัตโนมัติทุกเดือน ตามจำนวนเงิน (300 บ. หรือ 700 บ. ต่อเดือน) และช่วงเวลาที่คุณได้แจ้งไว้ตอนสมัครบริการ (วันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 1 - 28 ของเดือน) โดยตัดจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ผูกบัญชีไว้
 • เช่น ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝาก โดยระบุจำนวนเงิน 700 บาท และช่วงเวลาให้เติมเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเติมเงินจำนวน 700 บาทให้โดยอัตโนมัติทุกวันที่ 10 ของเดือน (คุณไม่ต้องกดทำรายการใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ในช่วงเวลาเติมเงินที่ระบุไว้ ระบบจะดำเนินการเติมเงินระหว่างเวลา 8.00 - 10.00 น. (กรณีใช้บริการกล่าวเพื่อรองรับ BlackBerry Package ควรเลือกช่วงเวลาเติมเงินก่อนรอบที่ท่านสมัคร BlackBerry Package เอาไว้ เช่น สมัคร BlackBerry Package ตอน 08.00 น. ในวันที่ 10 ควรสมัครบริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน โดยเลือกช่วงเวลาเติมเงินเป็นวันที่ 9)
FREEDOM TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติด้วยมือถือคุณเอง) สะดวกกับการเติมเงินด้วยตัวคุณเอง ทุกที่ ทุกเวลา
 • บริการเติมเงินที่ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงินจากมือถือตัวเองโดยกด ผ่าน *124 โทรออก รายการดังกล่าวจะหักเงินบัญชีที่ลูกค้าได้ผูกเอาไว้
 • ลูกค้าสามารถกดเติมเงินด้วยวิธีดังกล่าวเมื่อไหร่ก็ได้ โดยระบบจะเติมเงินให้ทันที
 • เมื่อกดเข้าไปเติมเงินที่ *124 โทรออก ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินในแต่ละครั้งได้ (แต่ละครั้งเลือกไม่เท่ากันก็ได้)
สามารถเลือกหักจากบัญชี
 • บัตรวีซ่า
 • บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส
เอกสารการสมัคร
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า และด้านหลัง)
2. สำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า และด้านหลัง)
3. ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตตัวจริง ย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบิล
4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตวีซ่า (ระบุอยู่ในใบสมัคร)
ขั้นตอนการสมัคร
1. รับใบสมัครได้ที่เอไอเอสช็อปทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
2. กรอก แบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ได้ที่สำนักงานบริการ เอไอเอส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายปฎิบัติการเติมเงินอัตโนมัติ วัน-ทู-คอล! บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ. 252 ปณจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารและส่ง SMS แจ้งยืนยันการอนุมัติการเปิดใช้บริการให้คุณทราบ พร้อมจดหมายแจ้ง รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ในบริการ Freedom Top Up ผ่านไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต / บัญชีธนาคารของลูกค้า รวมระยะเวลาตั้งแต่สมัครใช้บริการจนถึงวันสามารถใช้บริการได้ประมาณ 15 วัน
หมายเหตุ
กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยสมัครบริการ Monthly Top Up / Freedom Top Up อยู่แล้ว) ประสงค์สมัครบริการเพิ่มเติม สามารถกรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนสมัครบริการใหม่ได้ตามปกติ
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
เติมเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต ต่อเวลาให้เบอร์ วัน-ทู-คอล! ของคุณ หรือคนที่รัก ได้ง่าย สบาย ทุกเดือน
AUTO TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท) หมดปัญหาคุยสะดุด เงินหมดกลางคัน
 • ระบบจะดำเนินการเติมเงินให้อัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือของคุณต่ำกว่า 50 บาท ในจำนวนที่คุณเลือกไว้ตอนสมัครใช้บริการ
 • จำนวนเงินที่คุณสามารถเลือกเติมได้ 100 บาท / 200 บาท / 300 บาท โดยคุณสามารถเลือกได้ครั้งเดียวตอนสมัคร และสามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง
 • เช่น ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝาก โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม 100 บาท เมื่อใช้งานโทรศัพท์จนยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท ระบบจะดำเนินการเติมเงินจำนวน 100 บาทให้อัตโนมัติ โดยตัดจากบัญชีเงินฝากที่ผูกบัญชีไว้

MONTHLY TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน) หมดห่วงเรื่องการเติมเงิน แถมควบคุมค่าใช้จ่ายได้
 • ใหม่!! เติมเงินราคา 700 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสำหรับ Blackberry Package
 • ระบบเติมเงินให้อัตโนมัติทุกเดือน ตามจำนวนเงิน (300 บ. หรือ 700 บ. ต่อเดือน) และช่วงเวลาที่คุณได้แจ้งไว้ตอนสมัครบริการ (วันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 1 - 28 ของเดือน) โดยตัดจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ผูกบัญชีไว้
 • เช่น ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝาก โดยระบุจำนวนเงิน 700 บาท และช่วงเวลาให้เติมเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเติมเงินจำนวน 700 บาทให้โดยอัตโนมัติทุกวันที่ 10 ของเดือน (คุณไม่ต้องกดทำรายการใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ในช่วงเวลาเติมเงินที่ระบุไว้ ระบบจะดำเนินการเติมเงินระหว่างเวลา 8.00 - 10.00 น. (กรณีใช้บริการกล่าวเพื่อรองรับ BlackBerry Package ควรเลือกช่วงเวลาเติมเงินก่อนรอบที่ท่านสมัคร BlackBerry Package เอาไว้ เช่น สมัคร BlackBerry Package ตอน 08.00 น. ในวันที่ 10 ควรสมัครบริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน โดยเลือกช่วงเวลาเติมเงินเป็นวันที่ 9)

FREEDOM TOP UP
(บริการเติมเงินอัตโนมัติด้วยมือถือคุณเอง) สะดวกกับการเติมเงินด้วยตัวคุณเอง ทุกที่ ทุกเวลา
 • บริการเติมเงินที่ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงินจากมือถือตัวเองโดยกด ผ่าน *124 โทรออก รายการดังกล่าวจะหักเงินบัญชีที่ลูกค้าได้ผูกเอาไว้
 • ลูกค้าสามารถกดเติมเงินด้วยวิธีดังกล่าวเมื่อไหร่ก็ได้ โดยระบบจะเติมเงินให้ทันที
 • เมื่อกดเข้าไปเติมเงินที่ *124 โทรออก ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินในแต่ละครั้งได้ (แต่ละครั้งเลือกไม่เท่ากันก็ได้)

สามารถเลือกหักจากบัญชี
 • บัตรวีซ่า
 • บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส

เอกสารการสมัคร
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า และด้านหลัง)
2. สำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า และด้านหลัง)
3. ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตตัวจริง ย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบิล
4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตวีซ่า (ระบุอยู่ในใบสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร
1. รับใบสมัครได้ที่เอไอเอสช็อปทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิกที่นี่

2. กรอก แบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ได้ที่สำนักงานบริการ เอไอเอส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายปฎิบัติการเติมเงินอัตโนมัติ วัน-ทู-คอล! บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ. 252 ปณจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารและส่ง SMS แจ้งยืนยันการอนุมัติการเปิดใช้บริการให้คุณทราบ พร้อมจดหมายแจ้ง รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ในบริการ Freedom Top Up ผ่านไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต / บัญชีธนาคารของลูกค้า รวมระยะเวลาตั้งแต่สมัครใช้บริการจนถึงวันสามารถใช้บริการได้ประมาณ 15 วัน

หมายเหตุ
กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยสมัครบริการ Monthly Top Up / Freedom Top Up อยู่แล้ว) ประสงค์สมัครบริการเพิ่มเติม สามารถกรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนสมัครบริการใหม่ได้ตามปกติ