เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
บัตรเงินสดสำหรับเติมเงิน
ต่อความสุขง่ายๆ ด้วยวิธีสบายๆ เมื่อเติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน
บัตรเงินสดวัน-ทู-คอล!
บัตรเดียวเติมได้หลายบริการ ทั้ง วัน-ทู-คอล!, เกมส์ออนไลน์, อินเทอร์เน็ต หรือ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
คลิกดูรายละเอียด
วิธีการเติมเงิน
เติมเงินผ่าน Fast Refill
กด * 120 * รหัสบัตร 16 หลัก #
เติมเงินผ่าน IVR
1. ขูดรหัสบัตร
2. กด *120 ไม่เสียค่าบริการ
3. กดรหัสบัตร หลังได้ยินเสียงตอบรับจากระบบ
ข้อควรระวัง
กดรหัสผิดเกิน 12 ครั้ง หมายเลขของคุณจะถูกระงับการใช้งาน
กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
บัตรเงินสดสำหรับเติมเงิน
ต่อความสุขง่ายๆ ด้วยวิธีสบายๆ เมื่อเติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน
บัตรเงินสดวัน-ทู-คอล!
บัตรเดียวเติมได้หลายบริการ ทั้ง วัน-ทู-คอล!, เกมส์ออนไลน์, อินเทอร์เน็ต หรือ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
คลิกดูรายละเอียด
วิธีการเติมเงิน
เติมเงินผ่าน Fast Refill
กด * 120 * รหัสบัตร 16 หลัก #
เติมเงินผ่าน IVR
1. ขูดรหัสบัตร
2. กด *120 ไม่เสียค่าบริการ
3. กดรหัสบัตร หลังได้ยินเสียงตอบรับจากระบบ
ข้อควรระวัง
กดรหัสผิดเกิน 12 ครั้ง หมายเลขของคุณจะถูกระงับการใช้งาน
กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175
เติมเงิน สะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีงายๆ ในแบบที่คุณคุ้นเคย วิธีเช็คยอดเงินและเวลาใช้งาน
ต่อความสุขง่ายๆ...
ด้วยวิธีสบายๆ เมื่อเติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน
บัตรเงินสดวัน-ทู-คอล!

บัตรเดียวเติมได้หลายบริการ ทั้ง วัน-ทู-คอล!,
เกมส์ออนไลน์, อินเทอร์เน็ต หรือ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
วิธีการเติมเงิน
เติมเงินผ่าน Fast Refill
กด * 120 * รหัสบัตร 16 หลัก #
call
เติมเงินผ่าน IVR
  1. ขูดรหัสบัตร
  2. กด *120
    call
    ไม่เสียค่าบริการ
  3. กดรหัสบัตร หลังได้ยินเสียงตอบรับจากระบบ
ข้อควรระวัง
กดรหัสผิดเกิน 12 ครั้ง หมายเลขของคุณจะถูกระงับ-
การใช้งาน
กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175