สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่
พิเศษ เปิดซิม SAFE SAVE วันนี้

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ
จากแอกซ่าประกันภัย*
ชดเชยรายได้ 500 บ./วัน

เล่น ไม่อั้น*
ตลอด 24 ชม.


* รับสิทธิ์พิเศษในเดือนถัดไป เพียงเติมเงินสะสมครบ 50 บาท/เดือน

โปรโมชั่นลูกค้าใหม่

ซิม SAFE SAVE

อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)

 • อัตราค่าโทรวินาทีละ 1.2 สต.นาทีแรก 1 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

ใช้ได้ถึง

 • 30 พ.ย. 60
เงื่อนไข
อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
อัตราการเติมเงิน
เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการเติมเงิน (บาท)

รับวันใช้งาน

102030405060708090100150

30 วัน

2002503003504004505006007008001,0001,500

60 วัน

มูลค่าเติมเงินสูงสุด 5,000 บาท ระยะเวลาสะสมสูงสุด 365 วัน
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่เปิดใช้งานซิม หรือเปลี่ยนโปรโมชั่นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งาน Facebook และ LINE ไม่จำกัดทันที และฟรีประกันแอกซ่าในวันถัดไป โดยได้รับสิทธิ์คุ้มครอง/ใช้งานถึงสิ้นเดือนของเดือนที่เปิดใช้งานซิม
 • ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม (MNP) สามารถรับสิทธิ์ใช้งานโปรโมชั่น ซิมเซฟเซฟ ได้
 • รับสิทธิ์เล่นฟรี! Facebook ผ่านทาง m.facebook.com หรือ Facebook Application บนมือถือเท่านั้น ไม่รวมค่าดาวน์โหลด Application, การใช้ฟังก์ชั่น Check in, การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงค์อื่นๆ
 • รับสิทธิ์เล่นฟรี! LINE Line สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแชท ส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง สนทนากลุ่ม ดาวน์โหลด และส่งสติ๊กเกอร์ เล่น Timeline ได้ไม่จำกัด ผ่าน Line แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน Line แอปพลิเคชั่น สามารถใช้ได้ทั้ง iOS, Android, Symbian, JAVA และอื่นๆ ที่รองรับ AIS และ Line แอปพลิเคชั่น ด้วยความเร็ว 384 kbps ไม่รวม การใช้ฟังก์ชั่น Share Location ,การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงก์ที่ไปเปิดนอก Line แอปพลิเคชั่น และการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ
 • บริการเล่นฟรี! Facebook, LINE, และฟรีประกันแอกซ่า ในเดือนถัดไป จะได้รับสิทธิ์ เมื่อมีการเติมเงินสะสมในช่องทางปกติขั้นต่ำครบ 50 บาท โดยจะได้รับสิทธิ์ฟรีเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน ภายใน 4 วันทำการของเดือนถัดไป กรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ฟรีในเดือนที่แล้ว สามารถรับสิทธ์ฟรีตั้งแต่ต้นเดือนก่อนได้รับ SMS ยืนยัน
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่น/ย้ายเครือ ข่าย/เปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน ก่อน 4 วันทำการของเดือน จะไม่ได้รับ SMS ยืนยัน และไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีการใช้งาน Facebook, LINE และความคุ้มครองประกันภัยแอกซ่า
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่น/ย้ายเครือข่าย/เปลี่ยนเป็นระบบราย เดือน หลัง 4 วันทำการของเดือน พร้อมได้รับ SMS ยืนยัน สิทธิ์ฟรี!ประกันแอกซ่า จะได้รับคุ้มครองจนถึงสิ้นเดือนสำหรับเดือนที่มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นและ เปลี่ยนเป็นระบบรายเดือนเท่านั้น นอกเหนือเงื่อนไขหรือสิทธิ์ฟรีอื่นๆจะสิ้นสุดทันที
 • รับสิทธิ์เล่นฟรี! Facebook, LINE นาน 6 เดือน รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • โปรซิมเซฟ เซฟ เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเอไอเอส วันทูคอล! เดิมชื่อ โปรประหยัด
 • เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 • การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวนเงิน และ ระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการรับประกันภัย
*เงื่อนไขควาวมคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ฉบับเต็ม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-2118-838 หรือ www.axa.co.th/ais-axa-sim
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • คุ้มครองกรณีการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือ จากการขับขี่หรือโดยสารมอเตอร์ไซค์ ยกเว้น ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวอันเนื่อง มาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (มากกว่า 6 ชั่วโมง) เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เช่น ค่ายา ค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
 • การเรียกร้องค่าสินไหม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สามารถใช้สิทธิ์เคลม 1 ซิม ต่อ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น โดยได้รับสิทธิ์คุ้มครองตาม ชื่อ-สกุล และเลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ตามที่ลงทะเบียนซิมเติมเงินไว้กับ AIS เท่านั้น กรณีที่เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองเลขหมาย จะต้องดำเนินการก่อนก่อนวันที่เกิดอุบัติเหตุ
 • อายุที่คุ้มครอง 15 – 75 ปี หากผู้ที่ลงทะเบียนอายุเกิน 75 ปี ณ วันที่เกิดอุบัติเหตุ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้
 • กรณีบุคคลทีเรียกร้องสินไหมเป็นชาวต่างชาติ จะใช้เอกสารเป็นพาสปอร์ต/ใบอนุญาตทำงาน (work permits)/บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย/บัตรแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง ระหว่างประเทศ MOU
 • วันที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องอยู่ภายในเดือนที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เท่านั้น
 • การเรียกร้องสินไหม จะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ เมื่อเอกสารข้อมูลการเคลมถูกต้องนับแต่วันที่มีการยื่นเรียกร้องค่าสินไหม จาก บมจ. แอกซ่า ประกันภัย
 • ช่องทางการเรียกร้องสินไหม ตู้ ป.ณ 39 ปทจ.คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 หรือ Line ID: AXA-CLAIM
ข้อกำหนดการใช้โบนัสโทรฟรี
 • ตรวจสอบโบนัสโทรฟรี และยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 • โบนัสโทรฟรีไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ ได้
 • ระบบจะเริ่มหักโบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 • โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทร และส่ง SMS ได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศได้เท่านั้น! แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 • การโทรที่หักจากโบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ
 • เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 • กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรีจะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 • โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการ “ออกให้นะ” ได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 • โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน