สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่
พิเศษ เปิดซิม 4G NET วันนี้
โปรเน็ต

เล่นเน็ตไม่อั้นความเร็ว 1 Mbps + ais Super wifi

 • (ใช้งานได้ 7 วัน)
โปรโมชั่นลูกค้าใหม่

อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)

 • ค่าบริการรายสัปดาห์ 88 บ.
 • เล่นเน็ตไม่อั้นความเร็ว 1 Mbps + ais Super wifi
 • อัตราค่าโทร วินาทีละ 1.6 สต. (นาทีแรก 99 สต.) ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

ใช้ได้ถึง

 • 30 พ.ย. 60

ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการ สามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นอื่นได้ตามความต้องการ โดยกด *777 ais one2call

แพ็กหลัก NET SIM แบบใช้อินเตอร์เน็ตต่อเนื่อง
เงื่อนไข
อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
อัตราการเติมเงิน
เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการเติมเงิน (บาท)

รับวันใช้งาน

102030405060708090100150

30 วัน

2002503003504004505006007008001,0001,500

60 วัน

มูลค่าเติมเงินสูงสุด 10,000 บาท ระยะเวลาสะสมสูงสุด 365 วัน
เงื่อนไขโปร 4G NET
 • เมื่อเปิดใช้งาน จะได้รับอินเทอร์เนต ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps และ AIS Super WiFi ใช้งานได้ 7 วัน
 • ค่าบริการรายสัปดาห์ จะตัดทุก 7 วัน
 • หากตัดค่าบริการรายสัปดาห์ ไม่สำเร็จ จะใช้งานอินเตอร์เนต ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 64 kbps เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้ จนกว่าจะตัดค่าบริการรายสัปดาห์สำเร็จ
 • ค่าบริการรายสัปดาห์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าโทรและบริการเสริมอื่นๆ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงื่อนไขแพ็กหลัก NET SIM แบบใช้อินเตอร์เน็ตต่อเนื่อง
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตเพิ่ม 6 เดือน มีดังนี้
  • เป็นลูกค้าใหม่ที่เปิดใช้บริการมาไม่เกิน 30 วัน
  • เป็น ลูกค้าย้ายค่าย (Mobile Number Port)
  • ลูกค้าต้องถือเครื่องมือถือที่รองรับ 4G/3G ย่านความถี่ 1800/2100 MHz
 • สิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์
 • แพ็กเกจ 299,399, 499, 699, 899 และ 1,099 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน Internet เพิ่มจากที่กำหนดแต่ละแพ็กเกจ นาน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 เป็นต้นไป รับ Internet ได้ตามจำนวนที่ได้รับจากแพ็กเกจปกติ
 • แพ็กเกจ 299, 399, 499 และ 699 บาท  สามารถใช้ Internet ความเร็วสูงสุดตามจำนวนของแต่ละแพ็กเกจ หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.
 • แพ็กเกจ 899 และ 1,099 บาท สามารถใช้ Internet ความเร็วสูงสุดตามจำนวนของแต่ละแพ็กเกจ หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.
 • แพ็กเกจ 299,399, 499, 699, 899 และ 1,099 บาท VDO Call นาทีละ 1.50 บาท กรณีตัดค่าบริการรายเดือนไม่ได้ ค่าอินเทอร์เน็ต  0.20 บาท /MB
 • ถ้าลูกค้าพลาดสิทธิ์ที่จะได้ในเดือนๆนึง สามารถให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ต่อในเดือนถัดไป (โดยนับครั้งในเดือนที่พลาดด้วย)
 • หากลูกค้ามีการเปลี่ยนโปรโมชั่น ถือเป็นการสิ้นสุดการรับสิทธิ์
 • การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ สำหรับลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! เปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งแรกและเปิดใช้งานไม่เกิน 30 วัน ไม่คิดค่าบริการ ครั้งต่อไป คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 10 บาท
 • ค่าแพ็กเกจรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ส่วนอัตราค่าโทรและค่าบริการเสริมไม่รวม VAT
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า