เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
ซิม Freedom Unlimited
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่
ซิม Freedom Unlimited ราคา 50 บาท เปิดเบอร์รับทันที! โบนัสโทรฟรี 15 บาท พร้อมวันใช้งาน 30 วัน

โปรโมชั่นลูกค้าใหม่อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)ใช้ได้ถึง

โปรอันลิมิเต็ด.png   
    โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(โปรโมชั่นหลัก)

 

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps. ปริมาณรวม 2.5 GB
หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps)
ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด
โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
ตั้งแต่เวลา 22.00 -16.59 น.
โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์

หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์
ทุกเครือข่าย 24 ชม.

30 เม.ย.2559

ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการโดยกด IVR *777

สมัครผ่าน IVR อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT) ใช้ได้ถึง

 

โปร 512 Unlimited
(กด 1)


 • ค่าบริการรายสัปดาห์ 128 บาท (รวม VAT แล้ว)
 • อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ไม่จำกัด
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ช่วงเวลา 22:00-17:00 น. โทรได้สูงสุดครั้งละ 60 นาที โทรเกิน วินาทีละ 1.5 สต.
 • โทรนอกเวลา/โทรนอกเครือข่าย ค่าโทรนาทีแรก 1 บาท วินาทีต่อไป 1.5 สต.
 • ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด

 

30 เม.ย.2559

 

 

 

 

 

โปรโทรทุกค่าย
(กด 2)

โทรนาทีละ 55 สต.ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

 

โปร 3 เบอร์คนพิเศษ
สตางค์เดียว
(กด 3)

โทรเบอร์พิเศษ AIS/AWN 3 หมายเลข
นาทีละ 1 สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรในเครือข่าย นาทีละ 24 สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.

 

โปร 1 ต่อ 1
บาทเดียวโทรได้ 1 ชั่วโมง
(กด 4)

โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น.
1 บาท โทรได้ 1 ชั่วโมง
ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/นอกช่วงเวลา/นอกเครือข่าย
นาทีละ 99 สต.

 

โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(กลับสู่โปรโมชั่นหลัก)
(กด 5)

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps. ปริมาณรวม 2.5 GB
หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps)
ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด
โทรในเครือข่าย AIS ไม่จำกัด (ยกเว้น 5 โมงเย็น-4 ทุ่ม)
โทรช่วงเวลาดังกล่าว/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 75 สต.
SMS/MMS ข้อความละ 75 สต.


อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
 • โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด โทรช่วงเวลา5 โมงเย็น-4 ทุ่ม/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 80 สต. กรณีหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิด นาทีละ 1.06 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปรเฟสบุ๊ค โทรนาทีละ 27 สต. นาทีแรก 1.06 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปรโทรทุกค่าย โทรนาทีละ 59 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปร 3 เบอร์คนพิเศษสตางค์เดียว โทรเบอร์พิเศษ AIS/AWN 3 หมายเลข นาทีละ 1 สต. ตลอด 24 ชม.
 • โปร 1  ต่อ 1 โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ชั่วโมงละ 1.07 บาท ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/นอกช่วงเวลา/นอกเครือข่าย นาทีละ 1.06 บ.
อัตราค่าบริการเสริมที่รวม VAT แล้ว

โปรโมชั่นSMSMMSInternet
คิดตามเวลา
การใช้งาน
เป็นนาที
(Time Base)

Internet
คิดตามปริมาณ
การใช้งาน
เป็นเมกกะไบท์
(Volume Base)

โปรฟรีดอมอันลิมิเต็ด 80 สต. 80 สต. - 1.61 บ.
โปรเฟสบุ๊ค 3.21 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปรโทรทุกค่าย 59 สต. 59 สต. 1.07 บ. 1.61 บ.
- โปร 3 เบอร์คนพิเศษ สตางค์เดียว
- โปร 1 ต่อ 1
2.14 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.

*ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่น แบ่งตามประเภทการใช้งาน Internet ได้ โดยกด *777 ภายยใน 30 วัน หลังเปิดเบอร์ ซึ่งจะมีเมนูให้กดเลือกโปรโมชั่น โดยแบ่งประเภทการใช้งาน Internet คิดตามเวลาการใช้งานเป็นนาที และ การใช้งาน Internet คิดตามปริมาณการใช้งานเป็นเมกกะไบท์

อัตราการเติมเงิน

เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการ
เติมเงิน
(บาท)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1500
รับวัน
ใช้งาน (วัน)
30 60

เงื่อนไขโปรโมชั่น
ฟรีดอม อันลิมิเต็ด
 1. ค่าบริการสัปดาห์ละ 99 บาท โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ปริมาณรวม 2.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps ภายใน 7 วัน
 3. ใช้งาน AIS SUPER WiFi / AIS WiFi ไม่จำกัด โดยรอรับ SMS แจ้ง Username และ Password เมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จ แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่ โดยกด *388*1#
 4. ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 3BB Wifi ได้
 5. กรณีที่ยังหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าอินเทอร์เน็ตจะคิดตามการใช้งานจริง คือ 99 สต./MB (ที่ความเร็ว 384 Kbps)
 6. เมื่อเปิดซิมต้องเติมเงินให้พอค่าบริการรายสัปดาห์เพื่อเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
โปร 3 เบอร์คนพิเศษ สตางค์เดียว
 1. สามารถเลือกหมายเลขคนพิเศษ โดยกด *163 (ไม่เสียค่าบริการ)
 2. ค่าทำรายการเปลี่ยนหมายเลขเบอร์คนพิเศษ คิดอัตรา 10 บาท/หมายเลข (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โทรหมายเลขคนพิเศษในอัตรานาทีละ 1 สตางค์ ตลอด 24 ชม. ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 90 วันแล้ว อัตราค่าโทรจะปรับกลับเป็นโปรหลัก (โทรในเครือข่าย นาทีละ 24 สต. นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต. ตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อกำหนดการใช้โทรฟรี

ข้อกำหนดการใช้ โบนัสโทรฟรี

 1. ตรวจสอบโบนัสโทรฟรี และยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 2. โบนัสโทรฟรีไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ ได้
 3. ระบบจะเริ่มหักโบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 4. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทร และส่ง SMS ได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศได้เท่านั้น! แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 5. การโทรที่หักจากโบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรีจะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการ “ออกให้นะ” ได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน
ซิม Freedom Unlimited
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่
ซิม Freedom Unlimited ราคา 50 บาท เปิดเบอร์รับทันที! โบนัสโทรฟรี 15 บาท พร้อมวันใช้งาน 30 วัน

โปรโมชั่นลูกค้าใหม่อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT)ใช้ได้ถึง

โปรอันลิมิเต็ด.png   
    โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(โปรโมชั่นหลัก)

 

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps. ปริมาณรวม 2.5 GB
หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps)
ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด
โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
ตั้งแต่เวลา 22.00 -16.59 น.
โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์

หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์
ทุกเครือข่าย 24 ชม.

30 เม.ย.2559

ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการโดยกด IVR *777

สมัครผ่าน IVR อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT) ใช้ได้ถึง

 

โปร 512 Unlimited
(กด 1)


 • ค่าบริการรายสัปดาห์ 128 บาท (รวม VAT แล้ว)
 • อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ไม่จำกัด
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ช่วงเวลา 22:00-17:00 น. โทรได้สูงสุดครั้งละ 60 นาที โทรเกิน วินาทีละ 1.5 สต.
 • โทรนอกเวลา/โทรนอกเครือข่าย ค่าโทรนาทีแรก 1 บาท วินาทีต่อไป 1.5 สต.
 • ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด

 

30 เม.ย.2559

 

 

 

 

 

โปรโทรทุกค่าย
(กด 2)

โทรนาทีละ 55 สต.ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

 

โปร 3 เบอร์คนพิเศษ
สตางค์เดียว
(กด 3)

โทรเบอร์พิเศษ AIS/AWN 3 หมายเลข
นาทีละ 1 สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรในเครือข่าย นาทีละ 24 สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.

 

โปร 1 ต่อ 1
บาทเดียวโทรได้ 1 ชั่วโมง
(กด 4)

โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น.
1 บาท โทรได้ 1 ชั่วโมง
ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/นอกช่วงเวลา/นอกเครือข่าย
นาทีละ 99 สต.

 

โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด
(กลับสู่โปรโมชั่นหลัก)
(กด 5)

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps. ปริมาณรวม 2.5 GB
หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps)
ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด
โทรในเครือข่าย AIS ไม่จำกัด (ยกเว้น 5 โมงเย็น-4 ทุ่ม)
โทรช่วงเวลาดังกล่าว/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 75 สต.
SMS/MMS ข้อความละ 75 สต.


อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
 • โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด โทรช่วงเวลา5 โมงเย็น-4 ทุ่ม/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 80 สต. กรณีหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิด นาทีละ 1.06 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปรเฟสบุ๊ค โทรนาทีละ 27 สต. นาทีแรก 1.06 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปรโทรทุกค่าย โทรนาทีละ 59 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปร 3 เบอร์คนพิเศษสตางค์เดียว โทรเบอร์พิเศษ AIS/AWN 3 หมายเลข นาทีละ 1 สต. ตลอด 24 ชม.
 • โปร 1  ต่อ 1 โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ชั่วโมงละ 1.07 บาท ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/นอกช่วงเวลา/นอกเครือข่าย นาทีละ 1.06 บ.
อัตราค่าบริการเสริมที่รวม VAT แล้ว

โปรโมชั่นSMSMMSInternet
คิดตามเวลา
การใช้งาน
เป็นนาที
(Time Base)

Internet
คิดตามปริมาณ
การใช้งาน
เป็นเมกกะไบท์
(Volume Base)

โปรฟรีดอมอันลิมิเต็ด 80 สต. 80 สต. - 1.61 บ.
โปรเฟสบุ๊ค 3.21 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปรโทรทุกค่าย 59 สต. 59 สต. 1.07 บ. 1.61 บ.
- โปร 3 เบอร์คนพิเศษ สตางค์เดียว
- โปร 1 ต่อ 1
2.14 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.

*ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่น แบ่งตามประเภทการใช้งาน Internet ได้ โดยกด *777 ภายยใน 30 วัน หลังเปิดเบอร์ ซึ่งจะมีเมนูให้กดเลือกโปรโมชั่น โดยแบ่งประเภทการใช้งาน Internet คิดตามเวลาการใช้งานเป็นนาที และ การใช้งาน Internet คิดตามปริมาณการใช้งานเป็นเมกกะไบท์

อัตราการเติมเงิน

เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการ
เติมเงิน
(บาท)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1500
รับวัน
ใช้งาน (วัน)
30 60

เงื่อนไขโปรโมชั่น
ฟรีดอม อันลิมิเต็ด
 1. ค่าบริการสัปดาห์ละ 99 บาท โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ปริมาณรวม 2.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps ภายใน 7 วัน
 3. ใช้งาน AIS SUPER WiFi / AIS WiFi ไม่จำกัด โดยรอรับ SMS แจ้ง Username และ Password เมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จ แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่ โดยกด *388*1#
 4. ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 3BB Wifi ได้
 5. กรณีที่ยังหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าอินเทอร์เน็ตจะคิดตามการใช้งานจริง คือ 99 สต./MB (ที่ความเร็ว 384 Kbps)
 6. เมื่อเปิดซิมต้องเติมเงินให้พอค่าบริการรายสัปดาห์เพื่อเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
โปร 3 เบอร์คนพิเศษ สตางค์เดียว
 1. สามารถเลือกหมายเลขคนพิเศษ โดยกด *163 (ไม่เสียค่าบริการ)
 2. ค่าทำรายการเปลี่ยนหมายเลขเบอร์คนพิเศษ คิดอัตรา 10 บาท/หมายเลข (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โทรหมายเลขคนพิเศษในอัตรานาทีละ 1 สตางค์ ตลอด 24 ชม. ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 90 วันแล้ว อัตราค่าโทรจะปรับกลับเป็นโปรหลัก (โทรในเครือข่าย นาทีละ 24 สต. นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต. ตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อกำหนดการใช้โทรฟรี

ข้อกำหนดการใช้ โบนัสโทรฟรี

 1. ตรวจสอบโบนัสโทรฟรี และยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 2. โบนัสโทรฟรีไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ ได้
 3. ระบบจะเริ่มหักโบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 4. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทร และส่ง SMS ได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศได้เท่านั้น! แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 5. การโทรที่หักจากโบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรีจะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการ “ออกให้นะ” ได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน
ซิม Freedom Unlimited
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่ ซิม Freedom Unlimited ราคา 50 บาท เปิดเบอร์รับทันที! โบนัสโทรฟรี 15 บาท พร้อมวันใช้งาน 30 วัน

โปรอันลิมิเต็ด
 
 
 
โปรโมชั่น: โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด (โปรโมชั่นหลัก)
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):

ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ (ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps. ปริมาณรวม 2.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps) ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 22.00 -16.59 น.โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์

หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น อัตราค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์ ทุกเครือข่าย 24 ชม.

ใช้ได้ถึง: 30 เมษายน 2559
ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการโดยกด IVR *777
 
สมัครผ่าน IVR
โปร 512 Unlimited (กด 1)  
โปรเฟสบุ๊ค
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
 • ค่าบริการรายสัปดาห์ 128 บาท (รวม VAT แล้ว)
 • อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ไม่จำกัด
 • โทรฟรีในเครือข่าย AIS ช่วงเวลา 22:00-17:00 น. โทรได้สูงสุดครั้งละ 60 นาที โทรเกิน วินาทีละ 1.5 สต.
 • โทรนอกเวลา/โทรนอกเครือข่าย ค่าโทรนาทีแรก 1 บาท วินาทีต่อไป 1.5 สต.
 • ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด
 
ใช้ได้ถึง: 30 เมษายน 2559
โปรโทรทุกค่าย (กด 2)  
โปรโทรทุกค่าย
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
โทรนาทีละ 55 สต.ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 
ใช้ได้ถึง: 30 เมษายน 2559
โปร 3 เบอร์คนพิเศษ สตางค์เดียว (กด 3)  
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
โทรเบอร์พิเศษ AIS/AWN 3 หมายเลข
นาทีละ 1 สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรในเครือข่าย นาทีละ 24 สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.
 
ใช้ได้ถึง:  30 เมษายน 2559
โปร 1 ต่อ 1 บาทเดียวโทรได้ 1 ชั่วโมง (กด 4)  
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น.
1 บาท โทรได้ 1 ชั่วโมง
ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/ นอกช่วงเวลา/ นอกเครือข่าย
นาทีละ 99 สต.
 
ใช้ได้ถึง:  30 เมษายน 2559
โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด (กด 5)  
อัตราค่าใช้บริการ(ไม่รวม VAT):
ค่าบริการรายสัปดาห์ 99 บาท
เล่นเน็ตและ Social ต่างๆ
เช่น LINE, Facebook, What App, WeChat ฯลฯ
(ด้วยความเร็วสูงสุด 384 Kbps. ปริมาณรวม 2.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps)
ใช้งาน AIS WiFi ไม่จำกัด
โทรในเครือข่าย AIS ไม่จำกัด
(ยกเว้น 5 โมงเย็น-4 ทุ่ม)
โทรช่วงเวลาดังกล่าว/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 75 สต.
SMS/ MMS ข้อความละ 75 สต.
 
ใช้ได้ถึง:  30 เมษายน 2559

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
 • โปรฟรีดอม อันลิมิเต็ด โทรช่วงเวลา5 โมงเย็น-4 ทุ่ม/โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 80 สต. กรณีหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิด นาทีละ 1.06 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปรเฟสบุ๊ค โทรนาทีละ 27 สต. นาทีแรก 1.06 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปรโทรทุกค่าย โทรนาทีละ 59 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โปร 3 เบอร์คนพิเศษสตางค์เดียว โทรเบอร์พิเศษ AIS/AWN 3 หมายเลข นาทีละ 1 สต. ตลอด 24 ชม.
 • โปร 1  ต่อ 1 โทรในเครือข่าย ช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ชั่วโมงละ 1.07 บาท ส่วนเกิน 1 ชั่วโมง/นอกช่วงเวลา/นอกเครือข่าย นาทีละ 1.06 บ.
อัตราค่าบริการเสริมที่รวม VAT แล้ว

โปรโมชั่นSMSMMSInternet
คิดตามเวลา
การใช้งาน
เป็นนาที
(Time Base)

Internet
คิดตามปริมาณ
การใช้งาน
เป็นเมกกะไบท์
(Volume Base)

โปรฟรีดอมอันลิมิเต็ด 80 สต. 80 สต. - 1.61 บ.
โปรเฟสบุ๊ค 3.21 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.
โปรโทรทุกค่าย 59 สต. 59 สต. 1.07 บ. 1.61 บ.
- โปร 3 เบอร์คนพิเศษ สตางค์เดียว
- โปร 1 ต่อ 1
2.14 บ. 6.42 บ. 1.07 บ. 1.61 บ.

*ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่น แบ่งตามประเภทการใช้งาน Internet ได้ โดยกด *777 ภายยใน 30 วัน หลังเปิดเบอร์ ซึ่งจะมีเมนูให้กดเลือกโปรโมชั่น โดยแบ่งประเภทการใช้งาน Internet คิดตามเวลาการใช้งานเป็นนาที และ การใช้งาน Internet คิดตามปริมาณการใช้งานเป็นเมกกะไบท์

อัตราการเติมเงิน

เติมเงินทุกมูลค่ารับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

อัตราการเติมเงิน
(บาท)
รับวันใช้งาน
(วัน)
10 30
20 30
30 30
40 30
50 30
60 30
70 30
80 30
90 30
100 30
150 30
200 60
250 60
300 60
350 60
400 60
450 60
500 60
600 60
700 60
800 60
1000 60
1500 60

เงื่อนไขโปรโมชั่น
ฟรีดอม อันลิมิเต็ด
 1. ค่าบริการสัปดาห์ละ 99 บาท โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ปริมาณรวม 2.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps ภายใน 7 วัน
 3. ใช้งาน AIS SUPER WiFi / AIS WiFi ไม่จำกัด โดยรอรับ SMS แจ้ง Username และ Password เมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จ แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่ โดยกด *388*1#
 4. ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจ 3BB Wifi ได้
 5. กรณีที่ยังหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าอินเทอร์เน็ตจะคิดตามการใช้งานจริง คือ 99 สต./MB (ที่ความเร็ว 384 Kbps)
 6. เมื่อเปิดซิมต้องเติมเงินให้พอค่าบริการรายสัปดาห์เพื่อเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
โปร 3 เบอร์คนพิเศษ สตางค์เดียว
 1. สามารถเลือกหมายเลขคนพิเศษ โดยกด *163 (ไม่เสียค่าบริการ)
 2. ค่าทำรายการเปลี่ยนหมายเลขเบอร์คนพิเศษ คิดอัตรา 10 บาท/หมายเลข (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โทรหมายเลขคนพิเศษในอัตรานาทีละ 1 สตางค์ ตลอด 24 ชม. ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 90 วันแล้ว อัตราค่าโทรจะปรับกลับเป็นโปรหลัก (โทรในเครือข่าย นาทีละ 24 สต. นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต. ตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อกำหนดการใช้โทรฟรี

ข้อกำหนดการใช้ โบนัสโทรฟรี

 1. ตรวจสอบโบนัสโทรฟรี และยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 2. โบนัสโทรฟรีไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ ได้
 3. ระบบจะเริ่มหักโบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 4. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทร และส่ง SMS ได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศได้เท่านั้น! แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 5. การโทรที่หักจากโบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรีจะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการ “ออกให้นะ” ได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน