ช่องทางการให้บริการ

Interacitve USSD ‹700#…
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interacitve USSD ‹700#…

 1. โทร 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ”* และพิมพ์ '3' เลือกบริการโอนวัน
 3. กด “ตอบกลับ” * และกดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการโอนวันใช้งานให้
 4. กด “ตอบกลับ” * และกดจำนวนวันใช้งานที่ต้องการโอน 5, 10 หรือ 20 วัน
 5. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
‹ สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู" ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR‹700…

“บริการโอนวัน”

 • คุณสามารถโอนวันให้กับเบอร์ปลายทางเอไอเอส วัน-ทู-คอล!ได้ทันที
  โดยมีค่าบริการครั้งละ 3 บาทค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

IVR ‹700…

 1. โทร 7 0 0 และกด '3' เลือกบริการโอนวัน
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการโอนวัน
 3. กดเลขเมนูที่คุณต้องการโอนวันใช้งานให้
  1. กด1 = 5 วัน
  2. กด2 = 10 วัน
  3. กด3 = 20 วัน
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
เบอร์ตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์ตรง

USSD Short Code

 1. กด ‹ 1 4 0 2 เบอร์ปลายทางเอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลัก จำนวนวันที่ต้องการโอน#
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการโอนวันให้
 3. กดเลขเมนูที่คุณต้องการโอนวันใช้งานให้
  1. กด1 = 5 วัน
  2. กด2 = 10 วัน
  3. กด3 = 20 วัน

IVR ‹140

 1. โทร 1 4 0 และกด '3' เลือกบริการโอนวัน
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการโอนวันให้
 3. กดเลขเมนูที่คุณต้องการโอนวันใช้งานให้
  1. กด1 = 5 วัน
  2. กด2 = 10 วัน
  3. กด3 = 20 วัน
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
ค่าบริการ
ค่าบริการจะถูกคิดหลังจากการทำรายการสำเร็จ
 • ค่าบริการโอนวันครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้โอนสามารถใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องสมัคร
 • ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! เท่านั้น
 • ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีสถานะใช้งานได้ตามปกติ และมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • ผู้โอนต้องมีอายุการใช้งานในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
 • ผู้รับโอนสามารถสะสมวันใช้งานได้สูงสุด 365 วัน