ช่องทางการให้บริการ

Interactive USSD ‹700#…
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interactive USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '9' เลือกบริการถัดไป
 3. กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '6' เลือกบริการเติมให้นะ
 4. กด “ตอบกลับ” * และกดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการเติมเงินให้
 5. กด “ตอบกลับ” * และกดรหัสบัตรเติมเงิน 16 หลัก
 6. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR ‹700…

"บริการเติมให้นะ"

 • เติมเงินให้เบอร์ปลายทางเอไอเอส วัน-ทู-คอล!ผ่านบัตรเติมเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติม

IVR ‹700…

 1. โทร 7 0 0 และกด '5' เลือกบริการเติมให้นะ
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลัก ที่คุณต้องการให้โทรกลับ
 3. กดรหัสบัตรเติมเงิน 16 หลัก
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
เบอร์ตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์ตรง

USSD Short Code

 1. กด 1 3 0 เบอร์ปลายทางเอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลัก รหัสบัตรเติมเงิน 16 หลัก#

IVR‹130…

 1. โทร 1 3 0
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการเติมเงินให้
 3. กดรหัสบัตรเติมเงิน 16 หลัก
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
ค่าบริการ
 • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย