ช่องทางการให้บริการ

Interactive USSD *700#… เลือกภาษาในการรับ SMS
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interactive USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ”* และพิมพ์ '9' เลือกบริการถัดไป
 3. กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '7' เลือกบริการเปลี่ยนภาษา
 4. เลือกเปลี่ยนภาษาในการรับข้อความSMS
  1. กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
  2. กด 2 เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 5. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
‹ สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
Interactive USSD *700#… เลือกภาษาระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interactive USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '9' เลือกบริการถัดไป
 3. กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '7' เลือกบริการเปลี่ยนภาษา
 4. กด “ตอบกลับ” * และกด ' 9' เลือกเปลี่ยนภาษาสำหรับระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
  1. กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
  2. กด 2 เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 5. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
‹ สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR ‹700…

"บริการเปลี่ยนภาษา"

 • คุณสามารถเปลี่ยนภาษาในการรับข้อความ SMS และระบบเสียงอัตโนมัติได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม

IVR ‹700…

 1. โทร 7 0 0 และกด '6' เลือกบริการเปลี่ยนภาษา
 2. เลือกเปลี่ยนภาษาในการรับข้อความSMS และระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
  1. กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
  2. กด 2 เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 3. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
เบอร์ตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์ตรง

USSD Short Code

 1. เลือกเปลี่ยนภาษา USSD Short Code
  ภาษาไทย สำหรับระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ กด *118*1#…
  สำหรับการรับข้อความ SMS กด *119*1#…
  ภาษาอังกฤษ สำหรับระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ กด *118*2#…
  สำหรับการรับข้อความ SMS กด *119*2#…

IVR

 1. โทร 1 1 8
 2. เลือกเปลี่ยนภาษาในการรับข้อความSMS และระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
  • กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
  • กด 2 เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 3. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
ค่าบริการ
 • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย