ช่องทางการให้บริการ

Interactive USSD ‹700#…
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interactive USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ ' 9 ' เลือกบริการถัดไป
 3. กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '8' เลือกบริการเช็กแพ็กเกจคงเหลือ
 4. เลือกเช็กยอดคงเหลือของแพ็กแกจ
  1. กด 1 เช็กยอดคงเหลือรวมทุกแพ็กเกจ
  2. กด 2 เช็กยอดคงเหลือรายแพ็กเกจ
 5. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR ‹700…

"บริการเช็กแพ็กเกจคงเหลือ"

 • เลือกเช็กแพ็กเกจคงเหลือรวมทุกแพ็กเกจ หรือ แยกรายแพ็กเกจได้ง่ายๆ

 • ทั้งยอดอินเตอร์เน็ต/ SMS/ iSMS/ MMS /WIFI
รายละเอียดเพิ่มเติม

IVR ‹700…

 1. โทร 7 0 0 และกด '8' เลือกบริการเช็กแพ็กเกจคงเหลือ
 2. ระบบจะแจ้งรายละเอียดยอดคงเหลือรวมทุกแพ็กเกจ
 3. กด '1' เพื่อเช็กยอดคงเหลือรายแพ็กเกจ
 4. คุณจะได้รับรายละเอียดผ่านทาง SMS
เบอร์ตรง
ค่าบริการ
 • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย