ช่องทางการให้บริการ

Interactive USSD ‹700#…

สมัครบริการ Give2Gang เพื่อเช็กยอด
สมัครบริการ Give2Gang เพื่อเช็กยอด+โอนเงินอัตโนมัติ
สมัครบริการ Give2Gang เพื่อเช็กยอด+ โอนเงิน โอนวันอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interacitve USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '9' เลือกบริการถัดไป
 3. กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '5' เลือกสมัครบริการGive2Gang
 4. เลือกสมัครบริการ Give2Gang เพื่อดูแลคนสนิทของคุณ
  • กด 1 สมัครบริการเพื่อเช็กยอดเงินคงเหลือ
  • กด 2 สมัครบริการเพื่อเช็กยอดเงินคงเหลือ +โอนเงินอัตโนมัติ
  • กด 3 สมัครบริการเพื่อเช็กยอดเงินคงเหลือ + โอนเงิน โอนวันอัตโนมัติ
 5. กดหมายเลขเมนูที่ต้องการสมัคร เช่น ต้องการเช็กยอดเงินคงเหลือและโอนเงินอัตโนมัติให้กับคนสนิท กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '2'
 6. กด “ตอบกลับ” * และกดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการเช็กยอดเงินและโอนเงินอัตโนมัติให้
 7. กด “ตอบกลับ” * และกดจำนวนเงินที่คุณต้องการโอนเงินให้อัตโนมัติ ( 20, 50 หรือ 1 00 บาท)
 8. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
‹ สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
ค่าบริการ
บริการ ช่องทางการให้บริการ ค่าบริการ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัครบริการ Give2Gang
เพื่อเช็กยอดเงินคงเหลือ/โอนเงิน/โอนเงินโอนวัน อัตโนมัติ
Interactive USSD กด 700#
e-Service
-
สมัคร / ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง บริการ / ตรวจสอบหมายเลขทั้ง 2 ฝ่าย e-Service -
เช็กยอดเงินคงเหลือของเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ กด 121เบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลัก
ที่คุณต้องการเช็กยอดเงิน#
ครั้งละ 1 บาท
บริการโอนเงินอัตโนมัติให้กับเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ โอนเงินอัตโนมัติ เมื่อเบอร์ปลายทางมียอดเงินต่ำกว่า 20 บาท ครั้งละ 3 บาท
บริการโอนเงิน พร้อมโอนวันอัตโนมัติให้กับเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ โอนเงินอัตโนมัติ เมื่อเบอร์ปลายทางมียอดเงินต่ำกว่า 20 บาท ครั้งละ 5 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. เบอร์ปลายทางที่ต้องการสมัคร ต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! เท่านั้น
 2. เบอร์ปลายทางที่ต้องการสมัคร จะต้องมีสถานะใช้งานได้ตามปกติ และมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 3. ผู้โอนสามารถโอนเงิน และโอนวันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
 4. หลังจากทำรายการโอน ผู้โอนต้องมียอดเงินคงเหลืออย่างน้อย 20 บาท และมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 3 วันจึงสามารถโอนได้
 5. ในกรณีที่ผู้โอน/ผู้สมัครได้สมัครเช็กยอดเงิน และโอนเงิน โอนวันอัตโนมัติ แต่มียอดเงินหรือวันใช้งานคงเหลือไม่พออย่างใดอย่างหนึ่ง
  ระบบจะทำการโอนเฉพาะในส่วนที่เพียงพอและคิดค่าบริการ 2.5 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. กรณีผู้โอนสมัครเช็กยอดเงินและโอนเงิน โอนวันอัตโนมัติ
  โอนเงิน
  50 บาท
  โอนวัน
  5 วัน
  ค่าบริการ
  5 บาท

  ดังนั้น ผู้โอนต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 75 บาท
  หรือ มีวันใช้งานคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 8 วันอย่างใดอย่างหนึ่ง
 7. บริการ Give2Gang เพื่อเช็กยอด
  • เบอร์ปลายทางทำการยืนยันการใช้บริการโดยตอบกลับ SMS
  • หากเบอร์ปลายทางยืนยันการใช้บริการกลับมาภายใน 3 ชั่วโมง ถือว่าทำรายการสำเร็จ
  • หากเบอร์ปลายทางไม่ยืนยันการใช้บริการกลับมาภายใน 3 ชั่วโมง ถือว่าทำรายการไม่สำเร็จ
  • หลังจากทำรายการสำเร็จ ผู้โอน/ผู้สมัครและเบอร์ปลายทางจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
   และผู้โอน/ผู้สมัครสามารถใช้บริการเช็กยอดเงินคงเหลือเบอร์ปลายทางได้ทันที
 8. บริการ Give2Gang เพื่อเช็กยอด + โอนเงิน หรือ โอนเงิน โอนวันอัตโนมัติ
  • ในกรณีที่ยอดเงินหรือวันใช้งานคงเหลือของผู้โอน/ผู้สมัครไม่พออย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะทำการโอนเฉพาะในส่วนที่เพียงพอ
   และคิดค่าบริการ 2.5 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • หลังจากทำรายการสำเร็จ ผู้โอน/ผู้สมัครและเบอร์ปลายทางจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
   และผู้โอน/ผู้สมัครสามารถใช้บริการเช็กยอดเงินคงเหลือเบอร์ปลายทางได้ทันที
 9. บริการ Give2Gang ทั้ง 3 บริการคุณจะสามารถสมัครลงทะเบียนกับเบอร์ปลายทางสูงสุดไม่เกิน 5 หมายเลข
 10. ผู้โอน/ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะเบอร์ปลายทางใน Give2Gang ,เปลี่ยนแปลงประเภทบริการ หรือทำการยกเลิกบริการ Give2Gang
  ผ่านช่องทาง eService
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า