ช่องทางการให้บริการ

Interactive USSD ‹700#…
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interactive USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '1' เลือกบริการโอนเงิน
 3. กด “ตอบกลับ” * และกดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! หรือเบอร์เอไอเอสรายเดือน 10 หลักที่คุณต้องการขอให้โอนเงิน
 4. กด “ตอบกลับ” * และกดจำนวนเงินที่ต้องการขอให้โอน เป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
 5. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR‹700…

“บริการโอนเงิน”

 • คุณสามารถโอนเงินให้เบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ได้ทันที โดยมีค่าบริการครั้งละ 3 บาทค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

IVR*700…

 1. โทร 7 0 0 และกด '1' เลือกบริการโอนเงิน
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการโอนเงินให้
 3. กดจำนวนเงินที่ต้องการโอน เป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
เบอร์ตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์ตรง

USSD Short Code

 1. กด 1 4 0 1 เบอร์ปลายทางเอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลัก จำนวนเงินที่ต้องการโอน #

IVR ‹140

 1. โทร 1 4 0 และกด '1' เลือกบริการโอนเงิน
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลักที่คุณต้องการโอนเงินให้
 3. กดจำนวนเงินที่ต้องการโอน เป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
ค่าบริการ
ค่าบริการจะถูกคิดหลังจากการทำรายการสำเร็จ
 • ค่าบริการโอนเงินครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้โอนสามารถใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องสมัคร
 • ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! เท่านั้น
 • ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีสถานะใช้งานได้ตามปกติ และมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • ผู้โอนต้องมีอายุการใช้งานในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป ยกเว้น ผู้โอนที่มีโปรโมชั่นรับสิทธิ์ใช้งานฟรีจากการเติมเงิน (เช่น แพ็กเกจ Super Play, Easy Free Net และแพ็กเกจอื่นๆ) จะไม่สามารถใช้บริการโอนเงินในช่วงเวลาที่รับสิทธิ์ได้
 • ผู้โอนสามารถโอนได้เฉพาะเงินคงเหลือในระบบตั้งแต่ 10-100 บาท โดยไม่สามารถโอนวันใช้งานคงเหลือได้
 • ผู้โอนสามารถโอนเงินได้สูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินที่ได้รับโอน สามารถนำไปใช้ โทร,เล่นเน็ต, ซื้อแพ็กเกจหรือบริการเสริมอื่น ๆ ได้