ช่องทางการให้บริการ

Interactive USSD ‹700# …
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interactive USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '4' เลือกบริการโทรกลับนะ
 3. กด “ตอบกลับ” * และกดเบอร์ปลายทาง 10 หลัก ที่คุณต้องการให้โทรกลับ
 4. เบอร์ปลายทางจะได้รับ SMS จากคุณว่า "กรุณาโทรกลับหมายเลข 0XXXXXXXXX ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ"
 5. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR ‹700…

" บริการโทรกลับนะ "

 • อยากคุยแต่เงินหมด ก้อสามารถส่ง SMS แจ้งให้เพื่อนทุกเครือข่ายโทรกลับได้ฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

IVR ‹700…

 1. โทร 7 0 0 และกด '4' เลือกบริการโทรกลับนะ
 2. กดเบอร์ปลายทาง 10 หลักที่คุณต้องการให้โทรกลับ
 3. เบอร์ปลายทางจะได้รับ SMS จากคุณว่า "กรุณาโทรกลับหมายเลข 0XXXXXXXXX ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ"
เบอร์ตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์ตรง

USSD Short Code

 1. กด 2 2 2 เบอร์ปลายทาง 10 หลักที่ต้องการให้โทรกลับ #
 2. เบอร์ปลายทางจะได้รับ SMS จากคุณว่า "กรุณาโทรกลับหมายเลข 0XXXXXXXXX ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ"
ค่าบริการ
 • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้สูงสุด 150 ครั้งต่อเดือน
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะใช้งานได้ตามปกติ และมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน