ช่องทางการให้บริการ

Interacitve USSD ‹700#…
รายละเอียดเพิ่มเติม

Interacitve USSD ‹700#…

 1. กด 7 0 0 #
 2. เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '2' เลือกบริการโอนเงินให้ด้วย
 3. กด “ตอบกลับ” * และกดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! หรือเบอร์เอไอเอสรายเดือน 10 หลักที่คุณต้องการขอให้โอนเงิน
 4. กด “ตอบกลับ” * และกดจำนวนเงินที่ต้องการขอให้โอน เป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น 1 0, 2 0, 3 0 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
 5. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR‹700…

“บริการโอนเงินให้ด้วย”

 • เงินหมดก็ใช้งานต่อได้ เพียงแจ้งให้คนสนิทโอนเงินให้คุณ โดยไม่มีค่าบริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

IVR‹700…

 1. โทร 7 0 0 และกด ' 2' เลือกบริการโอนเงินให้ด้วย
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! หรือเบอร์เอไอเอสรายเดือน 10 หลักที่คุณต้องการขอให้โอนเงิน
 3. กดจำนวนเงินที่ต้องการขอให้โอน เป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
เบอร์ตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์ตรง

USSD Short Code

 1. กด 1 4 0 1 2 เบอร์ปลายทางเอไอเอส วัน-ทู-คอล! หรือรายเดือน 10 หลัก จำนวนเงินที่ต้องการขอให้โอน #

IVR ‹140

 1. โทร 1 4 0 และกด '2' เลือกบริการโอนเงินให้ด้วย
 2. กดเบอร์ปลายทาง เอไอเอส วัน-ทู-คอล! หรือรายเดือน 10 หลักที่คุณต้องการขอให้โอนเงิน
 3. กดจำนวนเงินที่ต้องการขอให้โอนเป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
ค่าบริการ
ค่าบริการจะถูกคิดหลังจากการทำรายการสำเร็จ
ผู้ใช้บริการ ค่าบริการ
ผู้ขอให้โอนเงิน/ผู้รับโอน เอไอเอส วัน-ทู-คอล! -
ผู้โอนเงิน เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ครั้งละ 3 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เอไอเอส รายเดือน ครั้งละ 2 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้ขอให้โอน/ผู้รับโอนสามารถใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องสมัคร
 • ผู้ขอให้โอน/ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! เท่านั้น และสามารถขอให้เบอร์เอไอเอสอื่นโอนเงินให้ได้ ตั้งแต่ 10-100 บาท
 • ผู้ขอให้โอน/ผู้รับโอนจะต้องมีสถานะใช้งานได้ตามปกติ และมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • ผู้ขอให้โอน/ผู้รับโอนสามารถใช้เงินที่ได้รับโอนในการโทร, เล่นเน็ต, ซื้อแพ็คหรือบริการเสริมอื่นๆได้
 • ผู้โอนเงินเป็นได้ทั้งผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือ เอไอเอส รายเดือน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้โอนเงินที่เป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! และใช้โปรโมชั่นรับสิทธิ์ใช้งานฟรีจากการเติมเงิน จะไม่สามารถทำการโอนเงินได้
 • กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอสรายเดือน ผู้ขอให้โอน/ผู้รับโอนจะได้รับวันใช้งานเพิ่ม 30 วัน หลังการทำรายการโอนเงินสำเร็จ
 • ผู้ขอให้โอนและผู้โอน สามารถขอให้โอนเงินหรือโอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
 • หากเบอร์ปลายทาง (ผู้โอนเงิน) ไม่ทำการโอนเงินกลับมาภายใน 3 ชั่วโมง จะถือว่าทำรายการไม่สำเร็จและไม่คิดค่าบริการ
 • หากเบอร์ปลายทาง (ผู้โอนเงิน) ทำการโอนเงินกลับมาภายใน 3 ชั่วโมง ถือว่าทำรายการสำเร็จ และผู้ขอให้โอน/ผู้รับโอนจะได้รับข้อความ
  SMS ยืนยันการทำรายการ
 • ผู้โอนสามารถโอนเงินได้สูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน