ช่องทางการให้บริการ

IVR *700

 1. กด 7 0 0 และกด 2 เลือกบริการโอนเงิน
 2. กด 2 เลือกบริการโอนเงินให้ด้วย
 3. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ต้องการให้โอนเงินให้
 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการให้โอนเงินเป็นจำนวนหลักสิบ เช่น 10,20,30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

USSD Interactive *700#

 1. กด 7 0 0 #
 2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ 2 บริการโอนเงิน
 3. เลือกตอบโดยการพิมพ์ 2 บริการโอนเงินให้ด้วย
 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ต้องการให้โอนเงินให้
 5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการให้โอนเงินให้เป็นจำนวนหลักสิบ เช่น 10,20,30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

เบอร์ตรง *140

  IVR
 1. กด 1 4 0 และทำตามขั้นตอน
 2. กด 1 เลือกบริการโอนเงินค่าโทร
 3. กด 2 เลือกบริการโอนเงินให้ด้วย
 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ต้องการให้โอนเงินให้
 5. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการให้โอนเงินให้ เป็นจำนวนหลักสิบเช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
  USSD Interactive
 1. กด 1 4 0 1 2
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ปลายทาง 10 หลัก จำนวนเงิน #
ค่าบริการ
 • หมายเลขต้นทาง (ผู้รับโอนเงิน) ไม่เสียค่าบริการ
 • หมายเลขปลายทาง (ผู้โอนเงิน) เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินของ
  เอไอเอส วัน-ทู-คอล
 • หมายเลขปลายทาง (ผู้โอนเงิน) เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินครั้งละ 2 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบรายเดือนของ
  เอไอเอส
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัคร
 • ลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล ที่มียอดเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ สามารถขอให้ลูกค้าเอไอเอส โอนเงินให้ได้ โดยสามารถขอให้โอนได้ตั้งแต่ 10-100 บาท
 • กรณีผู้โอนและผู้รับโอนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินของ เอไอเอส วัน-ทู-คอล จะต้องมีสถานะปกติและมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • กรณีผู้โอนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินของ เอไอเอส วัน-ทู-คอลต้องมีอายุการใช้งานในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป ยกเว้นผู้โอนที่ใช้โปรโมชั่นที่มีการให้สิทธิ์ใช้งานฟรีจากการเติมเงิน (เช่น ฟรีอินเตอร์เนต) จะไม่สามารถใช้บริการโอนเงินได้
 • กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบรายเดือนของ เอไอเอส จะต้องมีสถานะปกติ และต้องเป็นลูกค้าของเอไอเอส ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบรายเดือนของ เอไอเอส ผู้รับโอนเงินจะได้รับวันเพิ่ม 30 วัน/ครั้ง
 • ผู้โอนและผู้รับโอน สามารถโอนหรือขอให้โอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน
 • หากหมายเลขปลายทาง (ผู้โอนเงิน) ไม่ยืนยันการใช้บริการกลับมาภายใน 3 ชั่วโมง จะถือว่าทำรายการไม่สำเร็จและไม่คิดค่าบริการ
 • หากหมายเลขปลายทาง (ผู้โอนเงิน) ยืนยันการใช้บริการกลับมาภายใน 3 ชั่วโมง ถือว่าทำรายการสำเร็จ และจะมีข้อความ (SMS) แจ้งผู้รับโอนเงิน
 • เงินที่ได้รับโอน สามารถนำไปใช้ โทร, เล่นเน็ต, ซื้อแพ็คเกจหรือบริการเสริมอื่นๆได้
 • ผู้โอนเงินสามารถโอนเงินได้ 1,000 บาท/เดือน