ช่องทางการให้บริการ

IVR *121

  1. กด 1 2 1
  2. ระบบจะแจ้งรายละเอียดยอดเงิน และวันคงเหลือของคุณ

USSD Interactive *121#

  1. กด 1 2 1 #
  2. ยอดเงินของคุณคือ XXXX.XX บาท คุณสามารถใช้บริการได้ถึง DD/MM/YYY สำหรับเช็กยอดอื่นๆ กด 9
ค่าบริการ
  • IVR 1 2 1 ใช้บริการฟรีเดือนละ 10 ครั้ง ครั้งที่ 11 ขึ้นไปคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • USSD Interactive 1 2 1 # ไม่คิดค่าบริการ