ช่องทางการให้บริการ

IVR *777

 1. กด 7 7 7
 2. กดเลือกเมนูหลักที่ต้องการทำรายการ แล้วทำรายการตามขั้นตอน
  • โปรโมชั่นและแพ็กขายดี กด 9
  • ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต กด 1
  • ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทรกด 2
  • ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการใช้งานทั้งโทรทั้งเน็ต กด 3
  • ฟังโปรโมชั่นหลักและแพ็กเกจเสริมปัจจุบันของคุณ กด 4
  • ยกเลิกแพ็กเกจเสริม กด 5
 3. เลือกกดหมายเลขเมนูที่ต้องการทำรายการ
 4. ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ

USSD Interactive *777#

 1. กด 7 7 7 # เพื่อตรวจสอบโปรโมชั่นปัจจุบันของคุณ
 2. พิมพ์ 9 แล้วกด “ส่ง” เพื่อทำรายการต่อไป
 3. หน้าจอจะแสดงเมนูใหม่ 5 เมนู
  • 1 แพ็กขายดี
  • 2 เหมา เหมา
  • 3 โปรเน็ต
  • 4 โปรการโทร
  • 5 โปรโทร+เน็ต
  • 6 เช็กแพ็กเสริม
 4. พิมพ์หมายเลขเมนูที่ต้องการใช้บริการ เช่น ต้องการสมัครโปรโมชั่น อินเทอร์เน็ต พิมพ์ 3 แล้วกดส่ง
 5. ทำรายการต่อไปด้วยการพิมพ์หมายเลขตอบกลับ จนจบขั้นตอนการทำรายการ
ค่าบริการ
 • ลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ที่เปิดซิมใหม่ สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักครั้งแรกฟรี ภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการซิมการ์ด
 • ค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นจะคิดตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละโปรโมชั่น
 • คิดค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งละ 30 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
 • ลูกค้าที่เปิดใช้บริการซิมใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน จะมีรายละอียดโปรโมชั่นให้เลือกเปลี่ยนแตกต่างกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของบริการและรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ช่องทางการให้บริการ
IVR*777

เอไอเอส วัน-ทู-คอล!

มีโปรหลากหลายให้คุณเลือก

 • โปรโมชั่นและแพ็กขายดี กด 9
 • ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต กด 1
 • ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการโทรกด 2
 • ฟังและเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสำหรับการใช้งานทั้งโทรทั้งเน็ต กด 3
 • ฟังโปรโมชั่นหลักและแพ็กเกจเสริมปัจจุบันของคุณ กด 4
 • ยกเลิกแพ็กเกจเสริม กด 5
USSD Interacitve *777#