เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
Easy Code for Service *700 / *700# โค๊ดง่ายๆ ได้ทุกบริการ

บริการโทรกลับนะ

อยากคุย แต่โทรออกไม่ได้ ก็สามารถส่ง SMS แจ้งเบอร์ให้เพื่อนโทรกลับได้ด้วยบริการ “โทรกลับนะ” สามารถส่ง SMS ไปยังเลขหมายปลายทางได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศ โดยมีช่องทางการให้บริการดังนี้
ช่องทางให้บริการ
 
ช่องทางให้บริการ
IVR*700USSD Interactive*700#*222 (เบอร์ตรง)

1. กด   *   7   0   0 call
และกด   4 เลือกบริการโทรกลับนะ

2. กดหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก   #

3. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

1. กด   *   7   0   0   # call หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ

2. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์   4 บริการโทรกลับนะ

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ที่ต้องการส่ง SMS ให้โทรกลับ

4. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

1. กด   *   2   2   2   * ตามด้วยเบอร์มือถือที่ต้องการ   # call

2. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

e-service

ค่าบริการ :
 
  • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

เงื่อนไขบริการ :
 
  • สามารถใช้บริการได้ 150 ครั้งต่อเดือน
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ หรือถูกระงับการโทรออกเท่านั้น
Easy Code for Service *700 / *700# โค๊ดง่ายๆ ได้ทุกบริการ

บริการโทรกลับนะ

อยากคุย แต่โทรออกไม่ได้ ก็สามารถส่ง SMS แจ้งเบอร์ให้เพื่อนโทรกลับได้ด้วยบริการ “โทรกลับนะ” สามารถส่ง SMS ไปยังเลขหมายปลายทางได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศ โดยมีช่องทางการให้บริการดังนี้
ช่องทางให้บริการ
 
ช่องทางให้บริการ
IVR*700USSD Interactive*700#*222 (เบอร์ตรง)

1. กด   *   7   0   0 call
และกด   4 เลือกบริการโทรกลับนะ

2. กดหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก   #

3. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

1. กด   *   7   0   0   # call หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ

2. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์   4 บริการโทรกลับนะ

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ที่ต้องการส่ง SMS ให้โทรกลับ

4. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

1. กด   *   2   2   2   * ตามด้วยเบอร์มือถือที่ต้องการ   # call

2. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

e-service

ค่าบริการ :
 
  • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

เงื่อนไขบริการ :
 
  • สามารถใช้บริการได้ 150 ครั้งต่อเดือน
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ หรือถูกระงับการโทรออกเท่านั้น
บริการ
Easy Code for Service *700 / *700# โค๊ดง่ายๆ ได้ทุกบริการ
บริการโทรกลับนะ
อยากคุย แต่โทรออกไม่ได้ ก็สามารถส่ง SMS แจ้งเบอร์ให้เพื่อนโทรกลับได้ด้วยบริการ “โทรกลับนะ” สามารถส่ง SMS ไปยังเลขหมายปลายทางได้ทุกเครือข่ายภายในประเทศ โดยมีช่องทางการให้บริการดังนี้
ช่องทางให้บริการ
 
IVR *700
 

1. กด   *   7   0   0  และ กด   4 เลือกบริการโทรกลับนะ

2. กดหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก   #

3. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

USSD Interactive*700#
 

1. กด   *   7   0   0   #  หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ

2. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์   4 บริการโทรกลับนะ

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ที่ต้องการส่ง SMS ให้โทรกลับ

4. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

*222 เบอร์ตรง
 

1. กด   *   2   2   2  * ตามด้วย เบอร์มือถือที่ต้องการ    # call

2. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

 
e-service
ค่าบริการ :
 
  • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขบริการ :
 
  • สามารถใช้บริการได้ 150 ครั้งต่อเดือน
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ หรือถูกระงับการโทรออกเท่านั้น