โปร NET SIM

299 บาท/เดือน

Internet ใช้งานต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุดรวม 1 GB

AIS Super WiFi
ไม่จำกัด

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย

399 บาท/เดือน

Internet ใช้งานต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุดรวม 2 GB

AIS Super WiFi
ไม่จำกัด

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย

499 บาท/เดือน

Internet ใช้งานต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุดรวม 3 GB

AIS Super WiFi
ไม่จำกัด

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย

699 บาท/เดือน

Internet ใช้งานต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB

AIS Super WiFi
ไม่จำกัด

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย

899 บาท/เดือน

Internet ใช้งานต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดรวม 8 GB

AIS Super WiFi
ไม่จำกัด

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย

1099 บาท/เดือน

Internet ใช้งานต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุดรวม 14 GB

AIS Super WiFi
ไม่จำกัด

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย
เงื่อนไข
  • แพ็กเกจ 299, 399, 499 และ 699 บาท สามารถใช้ Internet ความเร็วสูงสุดตามจำนวนของแต่ละแพ็กเกจ หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps
  • แพ็กเกจ 899 และ 1,099 บาท สามารถใช้ Internet ความเร็วสูงสุดตามจำนวนของแต่ละแพ็กเกจ หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 kbps
  • กรณีหักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ คิดค่า Internet เมกกะไบท์ละ 0.20 บ.
  • อัตราค่า Internet คิดตามการใช้งานจริงเป็นกิโลไบท์ (KB)
  • อัตราค่าโทรนาทีละ 1.61 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • อัตราค่า SMS ข้อความละ 3.21 บ. MMS ข้อความละ 6.42 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น