บุฟเฟ่ต์

55 บาท/สัปดาห์

โปรโมชั่น
บุฟเฟ่ต์ รายสัปดาห์

โทรฟรีเบอร์ AIS ช่วงเวลา 05.00 – 17.00 น.

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย

69 บาท/สัปดาห์

โปรโมชั่น
บุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง

โทรฟรีเบอร์ AIS ช่วงเวลา 22.00 – 18.00 น.

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
10 บาท

สมัครเลย

159 บาท/เดือน

โปรโมชั่น
บุฟเฟ่ต์ กลางคืน

โทรฟรีเบอร์ AIS ช่วงเวลา 22.00-10.00 น.

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
-

สมัครเลย

199 บาท/เดือน

โปรโมชั่น
บุฟเฟ่ต์ กลางวัน

โทรฟรีเบอร์ AIS ช่วงเวลา 05.00-17.00 น.

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น
-

สมัครเลย
เงื่อนไข
  • โปรบุฟเฟต์รายสัปดาห์ และบุฟเฟต์ 20 ชั่วโมง กรณีที่ตัดค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ จะคิดค่าโทรในอัตรานาทีละ 1.61 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • โปรบุฟเฟต์กลางวัน และกลางคืน กรณีที่ตัดค่าบริการรายเดือนไม่ได้ จะคิดค่าโทรในอัตรานาทีละ 1.07 บ. นาทีแรก 2.14 บ. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • ลูกค้าสามารถโทรฟรีในเครือข่าย AIS ในช่วงเวลาที่กำหนด ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดค่าโทรนาทีละ 1.61 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • โทรนอกช่วงเวลา โทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 64 สตางค์ นาทีแรก 2.14 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
  • อัตราค่า SMS ข้อความละ 3.21 บ. MMS ข้อความละ 6.42 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • อัตราค่า internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บ. โดยคิดตามการใช้งานจริงเป็นกิโลไบท์ (KB)
  • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
  • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า