เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
โปรโมชั่นสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
บุฟเฟ่ต์กลางวัน
icon_service_rate.png
ค่าบริการรายเดือน
99 บาท
icon_special.png
โทรฟรี! เบอร์ Call Center
เบอร์ 0-2203-9100 และเบอร์ 1414
icon_special.png
โทรฟรี! ในเครือข่าย AIS
เวลา 05.00-17.00 น.
icon_call.png
โทรทุกเครือข่าย
นาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บ. ตลอด 24 ชม.
icon_special.png
พิเศษ! โทรฟรี!เบอร์ AIS
ช่วงเวลา 5.00-17.00 น.
icon_usefullife.png
ใช้ได้ถึง
30 มิถุนายน 2559
บุฟเฟ่ต์กลางคืน
icon_service_rate.png
ค่าบริการรายเดือน
79 บาท
icon_special.png
โทรฟรี! เบอร์ Call Center
เบอร์ 0-2203-9100 และเบอร์ 1414
icon_special.png
โทรฟรี! ในเครือข่าย AIS
เวลา 22.00-10.00 น.
icon_call.png
โทรทุกเครือข่าย นาทีละ
50 สต. นาทีแรก 3 บ. ตลอด 24 ชม.
icon_special.png
พิเศษ! โทรฟรี!เบอร์ AIS ช่วงเวลา
22.00-10.00 น.
icon_usefullife.png
ใช้ได้ถึง
30 มิถุนายน 2559
 1. สำหรับลูกค้าผู้บกพร่องทางสายตา ที่มีสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน มาแสดงตน เพื่อประกอบการสมัคร

 2. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานซิม Prepaid ของ AIS 3G อยู่แล้ว จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

 3. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถเข้าเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นที่ *777 ได้

 4. รับสิทธิ์เปลี่ยนโปรโมชั่น 1 คน/1 สิทธิ์ เท่านั้น!

 5. ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นนี้
 6. อัตราค่าใช้บริการตามที่กำหนด เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน หลังจากการทำรายการ
 7. หากลูกค้าต้องการสมัครใช้บริการใหม่ ลูกค้าต้องเติมเงินให้เพียงพอกับอัตราค่าบริการรายเดือนที่ระบบต้องหัก แล้วระบบจะหักค่าบริการโดยอัตโนมัติ และหลังจากนั้นระบบจะหักค่าบริการรายเดือนของเดือนถัดไปตรงกับวันที่สมัคร ใหม่
 8. อัตราค่าใช้บริการที่กำหนดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding , Call Forward และ Talk 2 Group (Call Conference)
 9. เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 10. การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวนเงิน และระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 11. กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของโปรโมชั่นทุกรายการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 14.  สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์กลางวัน 99 บาท
 1. ค่าบริการรายเดือน 105.93 บาท
 2. โทรฟรี!ในเครือข่าย AIS เวลา 05.00-17.00 น. (โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.61 บ.)

  หากโทรนอกช่วงเวลา หรือโทรหาเครือข่ายอื่น นาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 54 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท ,MMS ข้อความละ 6.14 บาท และอินเตอร์เน็ต เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท

 3. กรณีที่หักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 2.14 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท *คิดค่า internet ตามใช้งานเป็นกิโลไบท์(KB)

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์กลางวัน 79 บาท 

 1. ค่าบริการรายเดือน 84.53 บาท
 2. โทรฟรี!ในเครือข่าย AIS เวลา 22.00-10.00 น. (โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.61 บ.)

  หาก โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรหาเครือข่ายอื่น นาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 54 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท ,MMS ข้อความละ 6.14 บาท และอินเตอร์เน็ต เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท

 3. กรณี ที่หักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 2.14 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท *คิดค่า internet ตามใช้งานเป็นกิโลไบท์(KB)

โปรโมชั่น
มีโปรโมชั่นหลากหลายให้คุณเลือก ไม่ว่าโทรหรือเล่นเน็ต ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสำหรับคุณ
โปรโมชั่นสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
บุฟเฟ่ต์กลางวัน
icon_service_rate.png
ค่าบริการรายเดือน
99 บาท
icon_special.png
โทรฟรี! เบอร์ Call Center
เบอร์ 0-2203-9100 และเบอร์ 1414
icon_special.png
โทรฟรี! ในเครือข่าย AIS
เวลา 05.00-17.00 น.
icon_call.png
โทรทุกเครือข่าย
นาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บ. ตลอด 24 ชม.
icon_special.png
พิเศษ! โทรฟรี!เบอร์ AIS
ช่วงเวลา 5.00-17.00 น.
icon_usefullife.png
ใช้ได้ถึง
30 มิถุนายน 2559
บุฟเฟ่ต์กลางคืน
icon_service_rate.png
ค่าบริการรายเดือน
79 บาท
icon_special.png
โทรฟรี! เบอร์ Call Center
เบอร์ 0-2203-9100 และเบอร์ 1414
icon_special.png
โทรฟรี! ในเครือข่าย AIS
เวลา 22.00-10.00 น.
icon_call.png
โทรทุกเครือข่าย นาทีละ
50 สต. นาทีแรก 3 บ. ตลอด 24 ชม.
icon_special.png
พิเศษ! โทรฟรี!เบอร์ AIS ช่วงเวลา
22.00-10.00 น.
icon_usefullife.png
ใช้ได้ถึง
30 มิถุนายน 2559
 1. สำหรับลูกค้าผู้บกพร่องทางสายตา ที่มีสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน มาแสดงตน เพื่อประกอบการสมัคร

 2. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานซิม Prepaid ของ AIS 3G อยู่แล้ว จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

 3. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถเข้าเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นที่ *777 ได้

 4. รับสิทธิ์เปลี่ยนโปรโมชั่น 1 คน/1 สิทธิ์ เท่านั้น!

 5. ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นนี้
 6. อัตราค่าใช้บริการตามที่กำหนด เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน หลังจากการทำรายการ
 7. หากลูกค้าต้องการสมัครใช้บริการใหม่ ลูกค้าต้องเติมเงินให้เพียงพอกับอัตราค่าบริการรายเดือนที่ระบบต้องหัก แล้วระบบจะหักค่าบริการโดยอัตโนมัติ และหลังจากนั้นระบบจะหักค่าบริการรายเดือนของเดือนถัดไปตรงกับวันที่สมัคร ใหม่
 8. อัตราค่าใช้บริการที่กำหนดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding , Call Forward และ Talk 2 Group (Call Conference)
 9. เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 10. การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวนเงิน และระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 11. กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของโปรโมชั่นทุกรายการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 14.  สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์กลางวัน 99 บาท
 1. ค่าบริการรายเดือน 105.93 บาท
 2. โทรฟรี!ในเครือข่าย AIS เวลา 05.00-17.00 น. (โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.61 บ.)

  หากโทรนอกช่วงเวลา หรือโทรหาเครือข่ายอื่น นาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 54 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท ,MMS ข้อความละ 6.14 บาท และอินเตอร์เน็ต เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท

 3. กรณีที่หักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 2.14 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท *คิดค่า internet ตามใช้งานเป็นกิโลไบท์(KB)

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์กลางวัน 79 บาท 

 1. ค่าบริการรายเดือน 84.53 บาท
 2. โทรฟรี!ในเครือข่าย AIS เวลา 22.00-10.00 น. (โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.61 บ.)

  หาก โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรหาเครือข่ายอื่น นาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 54 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท ,MMS ข้อความละ 6.14 บาท และอินเตอร์เน็ต เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท

 3. กรณี ที่หักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 2.14 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท *คิดค่า internet ตามใช้งานเป็นกิโลไบท์(KB)

โปรโมชั่นปัจจุบันสำหรับการโทร
โปรโมชั่นสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
บุฟเฟ่ต์กลางวัน
icon_service_rate.png
ค่าบริการรายเดือน
99 บาท
icon_special.png
โทรฟรี! เบอร์ Call Center
เบอร์ 0-2203-9100 และเบอร์ 1414
icon_special.png
โทรฟรี! ในเครือข่าย AIS
เวลา 05.00-17.00 น.
icon_call.png
โทรทุกเครือข่าย
นาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บ. ตลอด 24 ชม.
icon_special.png
พิเศษ! โทรฟรี!เบอร์ AIS
ช่วงเวลา 5.00-17.00 น.
icon_usefullife.png
ใช้ได้ถึง
30 มิถุนายน 2559
บุฟเฟ่ต์กลางคืน
icon_service_rate.png
ค่าบริการรายเดือน
79 บาท
icon_special.png
โทรฟรี! เบอร์ Call Center
เบอร์ 0-2203-9100 และเบอร์ 1414
icon_special.png
โทรฟรี! ในเครือข่าย AIS
เวลา 22.00-10.00 น.
icon_call.png
โทรทุกเครือข่าย นาทีละ
50 สต. นาทีแรก 3 บ. ตลอด 24 ชม.
icon_special.png
พิเศษ! โทรฟรี!เบอร์ AIS ช่วงเวลา
22.00-10.00 น.
icon_usefullife.png
ใช้ได้ถึง
30 มิถุนายน 2559
เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. สำหรับลูกค้าผู้บกพร่องทางสายตา ที่มีสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน มาแสดงตน เพื่อประกอบการสมัคร

 2. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานซิม Prepaid ของ AIS 3G อยู่แล้ว จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

 3. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถเข้าเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นที่ *777 ได้

 4. รับสิทธิ์เปลี่ยนโปรโมชั่น 1 คน/1 สิทธิ์ เท่านั้น!

 5. ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นนี้
 6. อัตราค่าใช้บริการตามที่กำหนด เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน หลังจากการทำรายการ
 7. หากลูกค้าต้องการสมัครใช้บริการใหม่ ลูกค้าต้องเติมเงินให้เพียงพอกับอัตราค่าบริการรายเดือนที่ระบบต้องหัก แล้วระบบจะหักค่าบริการโดยอัตโนมัติ และหลังจากนั้นระบบจะหักค่าบริการรายเดือนของเดือนถัดไปตรงกับวันที่สมัคร ใหม่
 8. อัตราค่าใช้บริการที่กำหนดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding , Call Forward และ Talk 2 Group (Call Conference)
 9. เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 10. การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวนเงิน และระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 11. กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของโปรโมชั่นทุกรายการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 14.  สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์กลางวัน 99 บาท
 1. ค่าบริการรายเดือน 105.93 บาท
 2. โทรฟรี!ในเครือข่าย AIS เวลา 05.00-17.00 น. (โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.61 บ.)

  หากโทรนอกช่วงเวลา หรือโทรหาเครือข่ายอื่น นาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 54 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท ,MMS ข้อความละ 6.14 บาท และอินเตอร์เน็ต เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท

 3. กรณีที่หักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 2.14 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท *คิดค่า internet ตามใช้งานเป็นกิโลไบท์(KB)

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์กลางวัน 79 บาท 

 1. ค่าบริการรายเดือน 84.53 บาท
 2. โทรฟรี!ในเครือข่าย AIS เวลา 22.00-10.00 น. (โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.61 บ.)

  หาก โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรหาเครือข่ายอื่น นาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 54 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท ,MMS ข้อความละ 6.14 บาท และอินเตอร์เน็ต เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท

 3. กรณี ที่หักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 2.14 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท *คิดค่า internet ตามใช้งานเป็นกิโลไบท์(KB)