เลือกเมนู>เติมเงินมือถือ/บริการเติมเงิน

เลือกเมนู>เอไอเอส2G /3G วัน-ทู-คอล!

เลือกเมนู>เอไอเอส 3G เติมเงิน

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>หมายเลขโทรศัพท์

เลือกเมนู>จำนวนเงิน

เลือกเมนู>ยืนยันทำรายการ