เลือกเมนู>ชำระงิน/เติมเงินมือถือ/อื่นๆ

เลือกเมนู>ชำระงิน/เติมเงินมือถือ

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>เติมเงิน/ชำระค่ามือถือรายเดือน

เลือกเมนู>เเอไอเอส

เลือกเมนู>เอไอเอส 3G เติมเงิน

เลือกเมนู>หมายเลขโทรศัพท์

เลือกเมนู>จำนวนเงิน