เลือกเมนู>อื่นๆ

เลือกเมนู>บริการ AIS

เลือกเมนู>เติมเงิน เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

เลือกเมนู>ใส่รหัสบริษัท

เลือกเมนู>หมายเลขโทรศัพท์

เลือกเมนู>จำนวนเงิน

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>ยืนยันทำรายการ