เลือกเมนู>อื่นๆ

เลือกเมนู>ชำระเงิน

เลือกเมนู>โทรศัพท์/เพจเจอร์

เลือกเมนู>กลุ่มเอไอเอส

เลือกเมนู>เอไอเอส 3G เติมเงิน

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>หมายเลขโทรศัพท์

เลือกเมนู>จำนวนเงิน

เลือกเมนู>ยืนยันทำรายการ