เลือกเมนู>ชำระเงิน/เติมเงิน

เลือกเมนู>ระบุกลุ่มบริษัท

เลือกเมนู>สื่อสารโทรคมนาคม

เลือกเมนู>เติมเงิน

เลือกเมนู>12Call! 3G

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>หมายเลขโทรศัพท์

เลือกเมนู>จำนวนเงิน

เลือกเมนู>ยืนยันทำรายการ