เลือกเมนู>เติมเงินมือถือ/ซื้อค่าโทร

เลือกเมนู>เอไอเอส วันทูคอล!

เลือกเมนู>เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>เบอร์โทร

เลือกเมนู>จำนวนเงิน

เลือกเมนู>ตรวจสอบความถูกต้อง