เลือกเมนู>อื่นๆ

เลือกเมนู>ชำระค่าสินค้าและบริการ

เลือกเมนู>เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

เลือกเมนู>เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>หมายเลขโทรศัพท์

เลือกเมนู>จำนวนเงิน

เลือกเมนู>ยืนยันทำรายการ