เลือกเมนู>อื่นๆ

เลือกเมนู>ชำระเงิน

เลือกเมนู>ประเภทบัญชี

เลือกเมนู>โทรศัพท์มือถือ

เลือกเมนู>เอไอเอส 3G

เลือกเมนู>เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

เลือกเมนู>จำนวนเงิน

เลือกเมนู>หมายเลขโทรศัพท์