หน่วยเติมเงิน
วัน-ทู-คอล!
0-2271-9123 หรือ ‹263…
ทุกวัน ระหว่าง 08.00 - 22.00 น.
แจ้งปัญหา และแนะนำบริการ
กรณีตัวแทนจำหน่ายร้องเรียนเกียวกับการใช้บริการ ตัวแทนสามารถติดต่อมายัง Call Center เพื่อดำเนินการแจ้งเรื่อง ร้อง เรียน ต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบแล้วแจ้งความคืบหน้าให้ รวมทั้งชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญกหาให้แก่ตัวแทน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ผู้ให้บริการได้รับแจ้งการร้องเรียน