อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็ว 384 kbps
อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็ว 512 kbps
อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็ว 1 Mbps
อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็ว 4 Mbps
อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็ว 6 Mbps
อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็ว 300 Mbps
อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็วสูงสุด
อินเทอร์เน็ต Non-Stop เร็ว 64 kbps
เงื่อนไข
  • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
  • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่องและซิมการ์ดรองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
  • อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามการใช้งานเป็นกิโลไบท์ (KB)
  • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศ เท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
  • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม