แพ็กเกจรายสัปดาห์
แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตราย 15 วัน
แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือน
เงื่อนไข
เงื่อนไข
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบ
  • แพ็กเกจ 229บ., 239บ., 450บ., 488บ., 888บ. รับสิทธิ์นาน 12 เดือน แพ็กเกจ 199บ., 399 บ., 699 บ.,1799 บ. รับสิทธิ์นาน 6 เดือน สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
  • แพ็กเกจคิดค่าอินเทอร์เน็ต ตามการใช้งานเป็นกิโลไบท์ (KB)
  • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งาน ภายในประเทศ เท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
  • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด โดยกด *388*1# เพื่อรับ Username และ Password แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
  • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม