ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย

IF WE ALL ARE A NETWORK

เครือข่ายเพื่อคนไทย เราไม่ได้ดำเนินธุรกิจแค่วันนี้
แต่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีดีให้กับสังคมตลอดไป
AIS Sustainability

เล่น

ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย

เอไอเอส เครือข่ายเพื่อคนไทย พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ปูพื้นฐานและสร้างความตระหนักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
และมีประโยชน์ต่อคนไทยทุกวัยด้วย 2 แคมเปญหลัก

NETWORK FOR THAIs

อุ่นใจ CYBER

E-Waste

เครือข่ายกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

อุ่นใจ Cyber

เครือข่ายป้องกันภัยไซเบอร์

เอไอเอสจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่าย ด้าน อุ่นใจ Cyber และ Online Safety เพราะเอไอเอสเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่เอไอเอสจะสร้างการเปลี่ยนแปลงปูพื้นฐาน และสร้างความตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อคนไทยทุกวัย

Network
Educator

สร้างภูมิคุ้มกันเปรียบเสมือน
การฉีดวัคซีน

เป็นการโปรแกรมอัจริยะเพื่อวัดภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์
และเพิ่มพูนทักษะการใช้ชีวิตดิจิทัลของเด็ก มาสร้างภูมิคุ้มกัน
ซึ่งเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนให้คนไทยเตรียมพร้อมรับมือ

รายละเอียด

Network

Protector

เกราะป้องกันจากภัยไซเบอร์

แอปพลิเคชันที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้เชื่อมต่อถึงกัน
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต
ภายในครอบครัว

รายละเอียด
AIS Secure Net

บริการที่ช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากภัยไซเบอร์ แจ้งเตือน บล็อก
และกรองการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและสุ่มเสี่ยงพบ
ไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่นๆ ผ่านเครือข่าย
AIS 4G ADVANCED และ AIS 3G โดยไม่ต้องลง
แอปพลิเคชันใดๆ

รายละเอียด

E-Waste

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งแวดล้อมไทย
จะดีขึ้นได้ด้วยมือคุณ!

เครือข่ายความร่วมมือของคนไทยเพื่อการจัดการขยะ อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจในการวาง รากฐานการกำจัดขยะและการสร้างองค์ความรู้ ให้สังคมไทย

รายละเอียด