เอไอเอสให้คุณมั่นใจด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด 877 อำเภอ 6,000 ตำบล 65,000 หมู่บ้าน พร้อมการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ให้คุณใช้งานได้เร็วทั่วประเทศคุณจึงมั่นใจได้ว่า จะไม่มีพลาดในทุกการติดต่อสื่อสารและทุกการดำเนินชีวิตของคุณจะเป็นไปด้วยความสะดวกดังใจ

นอกจากนี้ เอไอเอสได้เพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งาน และพัฒนาคุณภาพเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่ม Signaling Gateway เป็นตัวเชื่อมสัญญาณให้ติดต่อกันง่ายขึ้น พร้อมขยาย Trunk หรือช่องสัญญาณให้กว้างขึ้น ตลอดจนการขยายวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการรายอื่น จึงมั่นใจได้ว่าสามารถโทรหากันได้ทั่วประเทศ แม้แต่การโทรภายในอาคาร เอไอเอสได้ติดตั้ง In Door Antenna ภายในตึกและคอนโด หมู่บ้าน หรือตามสถานที่ที่มีปริมาณของผู้ใช้มือถือมาก ๆ เช่นตามแยกที่มีการจราจรหนาแน่น มีการติดตั้ง Micro Cell มากยิ่งขึ้น จึงสามารถรองรับปริมาณการใช้มือถือที่หนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
การทำ Simulator เพื่อตรวจสอบระบบอัตโนมัติ ด้วยการติดตั้ง ANTS หรือ Automatic Network Test System ให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมส่งสัญญาณโต้ตอบกับสถานีหลักเพื่อเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง
 
การขับรถเช็คสัญญาณ (Drive Test) และติดตั้งระบบการตรวจเช็คสัญญาณในแท็กซี่ เพื่อตรวจสอบสัญญาณตามจุดต่าง ๆ ทั่วทุกพื้นที่
 
การเดินเท้า (Walk Test) เพื่อตรวจสอบวัดผลคุณภาพสัญญาณตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าถึงทุกตรอกซอย
 
การเตรียมเครือข่ายให้พร้อมรองรับการใช้บริการ ในช่วงเทศกาลหรือสถานที่บางแห่งที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยการนำรถ Mobile Car และ Mobile Base Station ไปรองรับการใช้งานในทุกส่วน
 
 
 
 
 
นอกจากเอไอเอสจะมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างไร้ข้อจำกัดในทุกพื้นที่แล้ว เรายังคงให้ความสำคัญในการช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการสรรหาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานพัฒนาเครือข่ายมือถือภายใต้แนวคิด “GreenNetwork”
 

เอไอเอสพัฒนาเครือข่ายโดยการนำเอาพลังงาน ลมที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ อุปกรณ์สื่อสารของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในสถานีฐานนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัด พลังงานเพื่อให้คุณมั่นใจเสมอว่า....เอไอเอส จะมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายคุณภาพที่พร้อมอยู่ เคียงข้างคุณตลอดไป

โดยการใช้โซลาร์เซลล์หรือที่เรียก อย่างเป็นทางการว่า AIS Photovoltaic System ด้วยหลักการเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์ มาใช้เป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้ง ภายในสถานีฐาน

 
  หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการให้บริการโครงข่ายโดย สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา แม้ในเวลาที่ไฟฟ้าเกิด ขัดข้อง ซึ่งทางเอไอเอสได้มีการประยุกต์ และทดลองใช้ B5 Bio-Diesel ซึ่งเกิดจากการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล
 
โดยติดตั้งผนังประหยัดพลังงาน (Insulated Wall) เพื่อให้สามารถรักษาอุณหภูมิในชุมสาย ได้นานกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศเป็นพัดลมคุณภาพสูงในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถใช้ระบายความร้อนและรักษาการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ