ข้อดีของการรวมกลุ่ม
Group Net Sharing

ฟรีเน็ต 2GB..

รวมกลุ่มด้วยกัน รับเน็ตใช้ร่วมกันทันที

ได้ง่ายๆ..

รวมกลุ่มด้วยกัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ

ไม่ยุ่งยาก..

รวมกลุ่มด้วยกัน ไม่ต้องรวมบิลกับผู้สร้างกลุ่ม

ง่ายๆ..

รวมกลุ่มด้วยตนเอง ผ่านแอป my AIS หรือหน้าเว็บ my AIS

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ขั้นตอนการใช้งาน

วิธีการ
สร้างกลุ่ม
วิธีการเพิ่ม
/ ลบเบอร์
1 ใช้เบอร์หลักเข้าแอป my AIS ไปที่เมนู “บริการ”
2 เลือกเมนู Group Net Sharing
3 ระบุเบอร์สมาชิกในระบบรายเดือนที่ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม
สูงสุด 4 เบอร์
4 กด “รับรหัส OTP”
5 ขอรหัส OTP จากเบอร์สมาชิกและระบุลงในช่อง “รหัส OTP” ภายใน 30 นาที
6 กดปุ่ม “ตกลง”
7 แสดงผลรวมเบอร์สมาชิก
เพิ่มเบอร์ | ลบเบอร์
1 ใช้เบอร์หลักเข้าแอปพลิเคชัน my AIS ไปที่เมนู "บริการ"
2 เข้าไปที่ Group Net Sharing
3 ระบุเบอร์ที่ต้องการเพิ่ม กดปุ่ม “เพิ่ม +”
4 กดปุ่่ม "รับรหัส OTP" เพื่อให้ระบบส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์ที่ต้องการเพิ่ม
5 ขอรหัส OTP จากเบอร์สมาชิก และระบุลงในช่อง "รหัส OTP"
6 กดปุ่ม "ยืนยัน"
7 แสดงผลรวมเบอร์สมาชิก
1 ไปที่เมนู "บริการ"
2 เข้าไปที่ Group Net Sharing
3 เลือกเบอร์สมาชิกที่ต้องการลบออกจากกลุ่ม และกดปุ่ม “กากบาท”
4 กดปุ่ม “ยืนยัน”
5 แสดงผลรวมเบอร์สมาชิก
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับหมายเลขเอไอเอสรายเดือนที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • รวมกลุ่มได้สูงสุด 5 หมายเลข (1 หมายเลขหลัก + 4 หมายเลขสมาชิก : โดย 1 เลขที่บัตรประชาชน/1 หมายเลขในกลุ่มการแชร์)
 • หมายเลขหลัก และสมาชิกต้องใช้แพ็กเกจหลักขั้นต่ำ 399 บาทขึ้นไป
 • หมายเลขสมาชิก ใช้งานอยู่ในระบบบเอไอเอสรายเดือนมาแล้วไม่เกิน 30 วัน (เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนระบบเติมเงินเป็นรายเดือน)
 • สิทธิ์อินเทอร์เน็ตที่สามารถแชร์กันในกลุ่ม 2 GB /1 หมายเลขสมาชิก รวมรับอินเทอร์เน็ตได้สูงสุด 8 GB /รอบบิล
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล ตามหมายเลขหลัก
 • หมายเลขหลักและหมายเลขสมาชิกต้องไม่ใช้งานหรืออยู่ในกลุ่มแพ็กเกจแชร์อื่นๆ เช่น แพ็กเกจ 4G Share Non-Stop, แพ็กเกจ iShare, แพ็กเกจเสริม Mao Mao Share และโครงการ AIS Family Extra
 • บริการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • สิทธิ์อินเทอร์เน็ตแชร์จะสิ้นสุดทันที เมื่อมีการยกเลิกกลุ่ม
 • หมายเลขหลักเท่านั้น ที่สามารถสร้างกลุ่ม, เพิ่มหรือลบหมายเลขสมาชิก ทาง https://myais.ais.co.th หรือแอป My AIS
 • หมายเลขสมาชิกสามารถลบเบอร์ตัวเองออกจากกลุ่มได้
 • กรณีหมายเลขสมาชิกออกจากกลุ่ม สิทธิ์อินเทอร์เน็ต 2GB/ 1 หมายเลขสมาชิกนั้นจะถูกยกเลิกออกทันที
 • หมายเลขสมาชิกที่ออกจากลุ่มจะไม่สามารถสร้างกลุ่ม หรือเข้าร่วมกลุ่ม Group: Net Sharing อื่นๆ ได้ เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ออกจากกลุ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานนี้ สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่นได้
 • สิทธิ์การใช้งานนี้ สามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้