สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า

รับโบนัสดู NETFLIX ไม่อั้น เดือน

สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน และลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รายเดือน

4G

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่สมัครแพ็กเกจ
MAX SPEED

สิทธิ์การใช้งาน 4G ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps สำหรับทุกแพ็กเกจ
*หลังจากการใช้งาน 3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps

ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รายเดือน
สมัครแพ็กเกจเสริม

AIS-NETFLIX

สมัครกด

สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนอื่นๆ

รับโบนัสดู NETFLIX ไม่อั้น 1 เดือน

สมัครแพ็กเกจเสริม AIS-NETFLIX กด *242#

*สำหรับผู้ใช้บริการ NETFLIX ครั้งแรกเท่านั้น และไม่เคยได้รับสิทธิ์ดูฟรีมาก่อน

เงื่อนไข NETFLIX

 • สิทธิพิเศษดู NETFLIX ฟรี 3 เดือน และ 1 เดือน เป็นแผนให้บริการมาตราฐาน (Standard) มูลค่า 350 บาท/เดือน รวมมูลค่า 1,050 บาท และ 350 บาทตามลำดับ
 • สิทธิพิเศษดู NETFLIX ฟรี 3 เดือน สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 - 30 พฤษภาคม 2561
 • สิทธิพิเศษดู NETFLIX ฟรี 3 เดือน สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้:

  - ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน พร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Max Speed โดยลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์หลังจากสมัครแพ็กเกจสำเร็จ
  - ลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่สมัครแพ็กเกจ 4G Max Speed 1,099 – 1,899 บาทภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์หลังจากสมัครแพ็กเกจสำเร็จ
  - ลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่เป็นเซเรเนด Platinum / Gold / Emerald สามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน *242*3# และรอรับ SMS ยืนยัน

 • สิทธิพิเศษดู NETFLIX ฟรี 1 เดือน สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น โดยกดรับสิทธิ์ผ่าน *242# และรอรับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์ที่ได้รับดู NETFLIX Standard ฟรี 3 เดือน หรือ 1 เดือน มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ หากลูกค้าไม่ยืนยันการรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และไม่สามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องลงทะเบียนสมัครบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) และ ตกลงที่จะชำระค่าบริการ NETFLIX ผ่านใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์เอไอเอสเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดูฟรี
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดู NETFLIX Standard ฟรี 3 เดือน และ 1 เดือน จากเอไอเอสต้องนำไปใช้กับบัญชี NETFLIX เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบัญชี NETFLIX อื่นๆ ที่สมัครใช้บริการในต่างประเทศได้
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดู NETFLIX Standard ฟรี 3 เดือน และ 1 เดือน จากเอไอเอส สามารถใช้กับบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) ได้เพียง 1 บัญชี ไม่สามารถแชร์ให้บุคคลอื่น เพื่อให้บัญชีอื่นๆร่วมใช้งานได้
 • เมื่อสมัครบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) สมาชิก NETFLIX ประเทศไทย ต้องยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้:

  - สมาชิก NETFLIX (ประเทศไทย) มีอายุเกิน 18 ปี
  - สมาชิก NETFLIX (ประเทศไทย) ยอมรับข้อตกลงการใช้งานและความเป็นส่วนตัว
  - สมาชิก NETFLIX (ประเทศไทย) เข้าใจว่าการสมัครสมาชิก NETFLIX จะต่ออายุการสมัคร ทุกเดือน โดยอัตโนมัติ และจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนผ่านใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสจนกว่าสมาชิกจะยกเลิกบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย)

 • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ และ / หรือการสิ้นสุดบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) ต้องทำกับ NETFLIX (ประเทศไทย)
 • เครดิต NETFLIX (สิทธิ์ NETFLIX Standard 3 เดือน มูลค่า 1,050 บาท) ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

แพ็กเกจ 4G Max Speed

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนเท่านั้น
 • สิทธิ์ใช้งาน Internet 4G ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด สำหรับทุกแพ็กเกจ และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สำหรับการใช้งาน 3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 5 บ.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติเกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • กำหนดระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจขั้นต่ำ 12 รอบบิลติดต่อกัน และสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจที่สูงกว่าเดิมได้เท่านั้น
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการเปลี่ยนแพ็กเกจหรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด เมื่อได้รับ sms จากเอไอเอสเท่านั้น รับสิทธิ์นานสูงสุด 12 เดือน
 • กรณีเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจจากที่กำหนด สิทธิ์เซเรเนดจะสิ้นสุดทันที
 • ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระใช้บริการ หรือมีประวัติชำระค่าบริการไม่ตรงกำหนด ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ เพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า