ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน

รับโบนัสดู NETFLIX ไม่อั้น 1 เดือน

สมัครแพ็กเกจเสริม AIS-NETFLIX กด *242#

*สำหรับผู้ใช้บริการ NETFLIX ครั้งแรกเท่านั้น และไม่เคยได้รับสิทธิ์ดูฟรีมาก่อน

เงื่อนไข NETFLIX

 • สิทธิพิเศษดู NETFLIX ฟรี 1 เดือน สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น โดยกดรับสิทธิ์ผ่าน *242# และรอรับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์ที่ได้รับดู NETFLIX Standard 1 เดือน มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ หากลูกค้าไม่ยืนยันการรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และไม่สามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องลงทะเบียนสมัครบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) และ ตกลงที่จะชำระค่าบริการ NETFLIX ผ่านใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์เอไอเอสเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดูฟรี
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดู NETFLIX 1 เดือน จากเอไอเอสต้องนำไปใช้กับบัญชี NETFLIX เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบัญชี NETFLIX อื่นๆ ที่สมัครใช้บริการในต่างประเทศได้
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดู NETFLIX 1 เดือน จากเอไอเอส สามารถใช้กับบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) ได้เพียง 1 บัญชี ไม่สามารถแชร์ให้บุคคลอื่น เพื่อให้บัญชีอื่นๆร่วมใช้งานได้
 • เมื่อสมัครบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) สมาชิก NETFLIX ประเทศไทย ต้องยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้:

  - สมาชิก NETFLIX (ประเทศไทย) มีอายุเกิน 18 ปี
  - สมาชิก NETFLIX (ประเทศไทย) ยอมรับข้อตกลงการใช้งานและความเป็นส่วนตัว
  - สมาชิก NETFLIX (ประเทศไทย) เข้าใจว่าการสมัครสมาชิก NETFLIX จะต่ออายุการสมัคร ทุกเดือน โดยอัตโนมัติ และจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนผ่านใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสจนกว่าสมาชิกจะยกเลิกบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย)

 • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ และ / หรือการสิ้นสุดบัญชี NETFLIX (ประเทศไทย) ต้องทำกับ NETFLIX (ประเทศไทย)