รับเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อจ่ายบิล รายเดือน หรือ เอไอเอส ไฟเบอร์
รับเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อจ่ายบิล รายเดือน หรือ เอไอเอส ไฟเบอร์
เติมเงิน Easy Pass ด้วย Rabbit LINE Pay Easy Pass
เติมเงิน Easy Pass ด้วย Rabbit LINE Pay Easy Pass
พิเศษ! ลูกค้า Rabbit LINE Pay DQ
พิเศษ! ลูกค้า Rabbit LINE Pay DQ
จ่ายบิล เติมเงิน สะดวก
ด้วย Rabbit LINE Pay
ใน LINE หรือ my AIS
วิธีการจ่ายบิลผ่าน my AIS
1. เข้า my AIS App เลือกจ่ายบิลหรือเติมเงิน


2. เลือกวิธีการชำระ Rabbit Line Pay


วิธีเตรียมเงิน Rabbit LINE Pay
1. วิธีสมัครกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay
เข้า แอปพลิเคชัน
กดที่เมนู อื่นๆ ()
ขวาล่างสุดของหน้าจอ
เลือกเมนู
'Rabbit LINE Pay'
เลือก 'เริ่มต้นใช้งาน'
สมัครใช้งานเพียงกรอก
เลขบัตรประชาชน ชื่อ
และนามสกุล เป็นภาษาไทย
กระเป๋าเงิน
พร้อมใช้งานได้ทันที
2. เติมเงินแบบผูกบัญชี
3. เติมเงินตามจุดเติมเงิน
BTS, McDonald's, Kerry Express
ไปที่เมนู อื่นๆ ()
เลือก 'Rabbit LINE Pay'
เลือกเมนู 'เติมเงิน'
เติมเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร
3. เติมเงินตามจุดเติมเงิน
BTS, McDonald's, Kerry Express
เลือก เมนู 'รหัสของฉัน'
สแกน รหัสของฉัน
ที่เครื่องเพื่อเติมเงิน
หรือจ่ายเงิน
4. วิธีผูกบัตรเครดิต
เลือกเมนู 'บัตรใหม่'
เพื่อผูกบัตรเครดิต
ใส่รายละเอียด บัตรเครดิต
และกด 'เพิ่มบัตร'

เงื่อนไขโปรโมชั่นจ่ายบิลเอไอเอส รายเดือน และ เอไอเอส ไฟเบอร์
 1. โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
 2. ลูกค้าใหม่ที่สมัคร Rabbit LINE Pay ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 รับเงินคืน 20% สูงสุด 50 บาท
  ต่อ ผู้ใช้/
  ครั้ง/เดือน
  (100 บาท/ตลอดแคมเปญ)
  เมื่อจ่ายบิลเอไอเอส
  รายเดือน หรือ เอไอเอส ไฟเบอร์ ผ่าน Rabbit LINE Pay ใน LINE แอป หรือแอป my AIS ด้วย Rabbit LINE Pay
  ตลอดระยะเวลา
  โปรโมชั่น
 3. สิทธิ์สำหรับการจ่ายบิลเอไอเอส รายเดือน หรือ เอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อครั้งไม่นับรวมสะสม
 4. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay
  ในวันทำการถัดไป
  ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์
  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 5. ลูกค้าต้องสมัครกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ก่อนใช้งานเพื่อรับเงินคืน
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
  การขายอื่นๆ ได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
  โดยไม่ต้องแจ้ง
  ให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Rabbit LINE Pay
  และผู้ใช้ my AIS
  เท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่นเติมเงิน เอไอเอส วัน-ทู-คอล!
 1. สำหรับลูกค้าใหม่ Rabbit LINE Pay ตั้งแต่วันที่
  1 ต.ค. 61 – 30 พ.ย. 61 เพียงเติมเงิน เอไอเอส
  วัน-ทู-คอล! รับเงินคืน 50%* ผ่าน Rabbit LINE Pay
  ใน LINE แอป หรือ แอป my AIS (*50 บาท/ครั้ง/เดือน/
  เครื่อง/เบอร์ สูงสุด 100 บาทตลอดแคมเปญ) และจะ
  ได้รับเงินคืนในวันทำการถัดไป ไม่รวมวันหยุดเสาร์
  อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 2. โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2561
 3. สิทธิ์สำหรับการเติมเงินต่อครั้งไม่นับรวมสะสม
 4. ลูกค้าต้องสมัครเป็นสมาชิก Rabbit LINE Pay
  และเปิดกระเป๋าเงิน E-Wallet ก่อน เพื่อรับเงินคืน
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
  การขายอื่นๆ ได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Rabbit LINE Pay
  และผู้ใช้ my AIS เท่านั้น