จ่ายที่ไหน
 
ศูนย์บริการ เอไอเอสช็อป จำนวน 27 สาขา
ศูนย์บริการ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
โดย คุณศรีสุดา นิยมเดชา
Location : 54853
63/2 หมู่ 3 หมู่บ้านน้ำน้อย
ถ.น้ำน้อย-ท่านางหอ ต.น้ำน้อย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-212-364
ร้านตั๋งโฟน
โดย คุณวัลลภ นารานิติธรรม
Location : 57861
124 ม.11 ต.นาบอน อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช 80220
075-491169
ร้านตังเมโพธิ์ทองมือถือ
โดย คุณวรรณฤดี บุญรัตน์
Location : 57864
111 ม.10 หมู่บ้านหัวถนน
ถ.ควนขนุน -ทะเลน้อย ต.ชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
074-682-540
อ.รามัน จ.ยะลา
โดย คุณนิอัสมาน อับดุล
Location : 58801
17 ม.1 ถ.จรูญวิถี ต.กายูบอเกาะ
อ.รามัน จ.ยะลา 95140
073-254-040
ร้านตีตั๋วดูโอ้
โดย คุณจารุวรณ ลิ้มโยธิน
Location : 58790
121 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
-
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
โดย คุณจักรกฤช วรสูตร
Location : 59054
104/5 ถ.ยะรัง ต.จะปังติกอ
อ.เมือง จ.ปัตตานี 940
073-311-220
สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด
โดย คุณประชา กาสาเอก
Location : 60166
99 หมู่ 2 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ
อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
074-787-372
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
โดย คุณรักษ์พล ช่วยเกิด
Location : 61151
146 ม.2 ถ.ยนตรการกำธร ต.ฉลุง
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
074-736-201
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองวิศว์เทเลคอม 
(สาขาหลังสวน)

โดย คุณกมล เรืองตระกูล
Location : 61168
8 /12 ถ.หมู่บ้านอวยชัย 2 ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
077-506-600
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองวิศว์เทเลคอม 
(สาขาละแม)

โดย คุณกมล เรืองตระกูล
Location : 61167
183/13 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม 
จ.ชุมพร 86170
077-506-600
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6